Ohlédnutí za červnem v Neumanneu

Každý rok před svátkem sv. Jana N. Neumanna se zahajují v Neumanneu Dny Duchovní hudby a ani letošek nebyl výjimkou. Poté následují ve farním kostele sv. Jakuba každý den koncerty duchovní hudby, které pořádá Město Prachatice.

Tradičně také otevíráme dveře Neumannea i v rámci Noci kostelů. I letos si k nám na prohlídku kaple a rodného domu sv. Jana N. Neumanna našli návštěvníci cestu.

V červnu jsme rádi v Neumanneu podpořili další z krátkých filozofických zamyšlení pod vedením P. Jozefa Fekete určených pro pracovníky místního hospice. Zázemí u nás našli také účastníci schůze KDU-ČSL. Zdmi Neumannea zněl v červnu také zpěv a to v podání komorního sboru Maraveja, které u nás uspořádalo svoji zkoušku. V polovině měsíce se konal Misijní růženec dětí a zúčastnily jsme se Děkovné mše svaté v kostele sv. Jakuba, spojenou s oslavou významného jubilea pana ing. Vladimíra Buřického.

Nejobsáhlejší událostí měsíce června pak byla víkendová pouť ke sv. Janu N. Neumannovi. Slavnostní poutní mši celebroval Mons. Vlastimil Kročil, biskup českobudějovický. Následoval oběd pro vybrané hosty v restauraci Černý medvěd.  A od 14. hodiny byl zpřístupněn jak rodný dům sv. Jana N. Neumanna zároveň hospicový park, kde byl pestrý program s hudebním doprovodem pro děti i dospělé, včetně posezení, pohoštění.