Poslání sester boromejek

„Co jste učinili jednomu z mých nejmenších bratří, mně jste učinili…“ Mt 25, 40b

Zaměření

Přijaly jsme od Boha dar osobního povolání a pozvání zcela se mu zasvětit. Cítíme se nejvíce osloveny Jeho milosrdnou láskou a snažíme se ji napodobovat. Chceme svůj vlastní život prožívat v pevné důvěře v Boží milosrdenství a svědčit o jeho síle lidem kolem nás. Věříme, že v trpícím a potřebném člověku se můžeme setkat s Kristem. Kromě slibů evangelijních rad skládáme také slib milostrdenství, kterým se zavazujeme stále usilovat o vytrvalost v modlitbě a ve službě potřebným lidem. Jsme společenstvím kontemplativním i činným, pečujeme o trpící bratry a sestry.

Počátky

Naše společenství vzniklo ve Francii po třecetileté válce, kdy se mezi obyvatelstvem v důsledku strádání a velké chudoby rozšířil mor. První sestry chodily po domácnostech a ošetřovaly nemocné. Společenství sester se nazývalo Služebnice Svaté Rodiny Ježíše, Marie a Josefa. Později je lidé v důsledku jejich činnosti začaly sami nazývat Milosrdné sestry od svatého Karla, neboť na domě, kde bydlely, stála socha sv. Karla Boromejského. Do Čech sestry přišly roku 1837 na pozvání pana Aloise Klára, který v Praze zřizoval ústav pro dospělé nevidomé.

Společenství

Podle vzoru Svaté Rodiny chceme tvořit v celém společenství a v jednotlivých komunitách duchovní rodinu, jejímž středem je Kristus. Rodinná atmosféra pokoje, vytvářená přáteskými sesterskými vztahy, je pro nás zázemím, které chrání náš vnitřní život a podporuje obnovu našich sil pro službu trpícím.

www.boromejky.cz
www.facebook.com/boromejky