Pozvánka na „Červenou středu“

Dne 24. 11. 2021 si v Neumanneu chceme připomenout všechny, kdo byli a jsou pronásledování pro své náboženské přesvědčení. Mezi jinými byly pronásledované i naše sestry. Matka Vojtěcha Hasmandová, byla dne 10. 9. 1952 v Prachaticích zatčena a odsouzena k 8 letům vězení pro trestný čin velezrady.
Program
16:30 Přednáška s prezentací o životě sestry Vojtěchy Hasmandové
17:45 Průvod z kláštera do kostela sv. Jakuba se zapálenými červenými svícemi (rozsvícené červené světlo symbolizuje krev trpících pro víru)
18:00 možnost účasti na mši sv. v kostele
Všichni jste srdečně zváni.
Pozvánka zde.

Nová publikace Smíření a hledání nových cest

V letošním roce slaví prachatická komunita boromejek 160. výročí založení kláštera v Prachaticích, rodného domu sv. Jana Nepomuka Neumanna.  Pan Filip Neumann, majitel domu č.p.142, otec Jana, si před smrti (r. 1860) přál, aby dům sloužil bohulibým účelům. Odkázal tedy svůj dům dceři Johaně – sestře Karolině a tím boromejkám. Sestra Karolina byla představenými poslána do Prachatic v tomto domě založit klášter. Komunita boromejek zde začala působit od 10. 6. 1861 po slavnostním požehnání.

Kongregace postupně přikoupila tři okolní domy a zahradu, aby komunita mohla provozovat činnost ve prospěch potřebných. Náplň činnosti prachatické komunity se od jejího založení měnila podle potřeb doby a možnosti sester, ve spolupráci s městem a podle politických a národnostních poměrů. Po roce  1945 se sestry staraly o nemocné a matky s dětmi, určené k odsunu. A právě na období sudet, na události, odehrávající se v této době v Prachaticích a blízkém okolí jsme se zaměřily při zpracování publikace Smíření a hledání nových cest – Sudety očima pamětníků a dětí. Publikace zahrnuje rozhovory s pamětníky, žijícími jak na prachaticku, tak v německém příhraničí, a výtvarná dílka školních dětí jak ze základní školy Vodňanská v Prachaticích na téma Sudety. Hlavním materiálem ke zpracování publikace byly archivní dokumenty, především ze Státního oblastního archívu v Prachaticích. Publikace je vydána v češtině a v němčině. 

Další významnou aktivitou, zaměřenou na oslavu 160. výročí založení prachatického kláštera, je uspořádání venkovní výstavy v klášterní zahradě. Formu venkovní výstavy jsme zvolily s ohledem na přetrvávající problémy s covidovou nákazou. Připravily jsme celkem pět panelů, zahrnujících stošedesátiletou historii domu, a to s následujícími tématy:

  • Rodina Neumannova a klášter sester Boromejek v Prachaticích
  • Historie kláštera 1861 – 1948
  • Obnova prachatické komunity, doba totality a po ní 1948- 2013
  • Rekonstrukce kláštera – rodného domu sv.Jana N.Neumanna 2014 – 2016
  • Klášter dnes 2017 – 2021.

Materiály jsou zpracovány a celá výstava je pojata jako výstava putovní, která bude průběžně doplňována o další panely.  Tím bude zaručena aktuálnost a udržitelnost projektu.  

Všechny tyto aktivity jsme mohly zrealizovat pouze díky významné finanční podpoře Jihočeského kraje a Českoněmeckého fondu budoucnosti.  

210 let od narození sv. Jana N. Neumanna

V letošním roce slavíme 210. výročí od narození Jana Nepomuka Neumanna, prachatického rodáka. Jan N. Neuman se stal misionářem v Americe, je považován za zakladatele amerického školství, je prvním svatým mužem Ameriky. A paradoxně je více znám v Americe než ve své rodné vlasti.

Jeho rodný dům věnovala rodná sestra Johanka, již jako boromejka, sestra Karolina Neumannová, Kongregaci Milosrdných sester sv. Karla Boromejského. Dnes je dům, nazývaný Neumanneum, užíván sestrami boromejkami jako klášter, je ale i otevřen veřejnosti.  V objektu kláštera jsou umístěny celkem tři galerie – Galerie sv. Jana N. Neumanna, Galerie Matky Vojtěchy Hasmandové a Galerie Smíření a hledání nových cest – Sudety očima pamětníků a dětí. 

V rámci podpořeného projektu byly pořízeny propagační materiály o osobnosti Jana Nepomuka Neumanna i všech galerií v českém a německém jazyce.  Byl digitalizován obraz „Boromejské nebe“, který znázorňuje kongregaci Milosrdných sester sv. Karla Boromejského v jejích počátcích v Evropě i v Čechách, budovy, kde sestry historicky působily, včetně zobrazení prvních sester, které v kongregaci zastávaly funkci představených. Je zde zobrazena i sestra Karolina. Takto digitalizovaný obraz si můžete prohlédnout zde

Další významnou aktivitou podpořeného projektu je tvorba a následně tisk deskového rodokmenu rodiny Neumannů, který si můžete prohlédnou zde.

Rodokmen i všechny galerie si můžete přijít osobně prohlédnout. 

Projekt byl finančně podpořen Jihočeským krajem, Ministerstvem kultury, Českoněmeckým fondem budoucnosti a městem Prachatice. Děkujeme.

Boromejské nebe

Nově jsme zdigitalizovali obraz Boromejské nebe, který můžete vidět v Neumanneu a postavy na něm jsme pro vás popsali. Chceme jej tak zpřístupnit široké veřejnosti.

Projekt finančně podpořilo Ministerstvo kultury ČR, Jihočeský kraj a Město Prachatice.

Na obraz se můžete podívat zde.

Vernisáž v Neumanneu

Dne 4. listopadu 2021 proběhla v Galerii sv. Jana N. Neumana vernisáž fotografií pana Zdeňka Přibyla k 210. výročí narození Jana Nepomuka Neumanna v Prachaticích.

Reportáž z akce a fotogalerii naleznete na webu prachatickoNEWS.cz zde.

Adventní duchovní obnova pro dívky

Od 10. do 12. prosince 2021 se v klášteře sester boromejek v prachatickém Neumanneu uskuteční adventní duchovní obnova pro dívky od 18 do 35 let.

Téma obnovy: „Velebí má duše Hospodina… Jeho milosrdenství trvá od pokolení do pokolení.“

Obnovu povede P. Petr Kříbek se sestrami boromejkami

Příjezd je možný už ve čtvrtek 9. 12. 2021 odpoledne.
Duchovní obnova začíná v pátek v 17 hod. a končí v neděli po obědě.
Cena je dobrovolná.
S sebou: Bibli, růženec, breviář, spacák, přezůvky, hodinky (pokud možno)
Přihlášení: co nejdříve. Kapacita míst je omezena.

Kontakt: S.M. Vincenta Kořínková, e-mail: vincenta@boromejky.cz, mobil: 723 477 525. Přihlášky můžete posílat e-mailem i telefonicky.

Plakát ke stažení zde.

Autorská výstava Zdeňka Přibyla

Milosrdné sestry sv. Karla Boromejského v Prachaticích pořádají k 210. výročí narození sv. Jana Nepomuka Neumanna v jeho rodném domě autorskou výstavu fotografií pana Zdeňka Přibyla z Prachatic. Světec Jan N. Neumann, pozdější filadelfský biskup a první světec v Severní Americe, se narodil 28. března 1811 v Prachaticích a zemřel 5. ledna 1860 ve Filadelfii.

Kurátorkou výstavy je paní Jiřina Dolejšková, zkušená organizátorka kulturního života v regionu Prachaticka, hlavní manažerka většiny ze čtrnácti ročníků mezinárodního workshopu SALVE Prachatice a Dnů duchovní hudby Prachatice. Záměrem expozice je představit výběr z prací fotografa Zdeňka Přibyla, člena Asociace jihočeských výtvarníků, který dokumentuje život a dění v Prachaticích celých 45 let. Stejnou dobu se věnuje také výtvarné fotografii.

Výstava se uskuteční v Neumanneu, klášteře sester boromejek, Neumannova ulice 142, Prachatice. Zahájena bude ve čtvrtek 21. října 2021, slavnostní vernisáž se uskuteční ve čtvrtek 4. listopadu 2021 v 16:30. Výstava potrvá do úterý 30. listopadu 2021 včetně. Pro veřejnost bude přístupná každé úterý a čtvrtek, v době od 10 do 11:00 hod a od 14 do 16 hodin, jinak po předchozí domluvě se sestrou Vincentou Kořínkovou, představenou kláštera (mobil: 723 477 525).

V přízemí Neumannea mohou návštěvníci shlédnout fotografie z událostí v klášterní zahradě a sousedním hospicovém parku sv. Jana N. Neumanna. Nebudou zde chybět snímky z koncertů, výstav, divadel a pořadů pro děti konané v tomto příjemném prostředí zahrady. Doplní je několik autorových výtvarných fotoobrazů, které vystavuje na různých místech v Evropě s  domovskou Asociací jihočeských výtvarníků v Českých Budějovicích.

Hlavní část výstavy bude umístěna v Galerii sv. Jana N. Neumanna. Nabídne snímky z činností pořádaných v tomto rodném domě sv. Jana N. Neumanna řeholními sestrami boromejkami, jako jsou výstavy, přednášky, Dny evropského dědictví v Prachaticích, z návštěv vzácných hostů.

Samostatná část výstavy bude věnována uskutečněným akcím k oslavě prachatického rodáka sv. Jana N. Neumanna nejen zde v Prachaticích, ale i na Velvyslanectví USA v Praze a v řadě evropských měst, která hostila kolekce obrazů z mezinárodních workshopů SALVE Prachatice. Autorkou tohoto zajímavého projektu je již dříve zmiňovaná paní Jiřina Dolejšková.

Fotograf Zdeněk Přibyl zde vystaví i své snímky inspirované Prachaticemi, sv. Janem N. Neumannem a duchovní atmosférou těchto míst. V roce 2019 jim spolu s dalšími díly výtvarníků ze SALVE Prachatice v průběhu slavnostní mše k poctě sv. Jana Nepomuka Neumanna požehnal v italské metropoli Římě v kostele Sant’Alfonso de Liguori rektor kostela P. Luis Alberto Roballo, CSsR.

Zdeněk Přibyl, novinář, rozhlasový a televizní spolupracovník, redaktor a fotograf regionálního internetového deníku prachatickoNEWS.CZ, se s výstavou svých fotografií vrací do Neumannea po dvou letech. K jeho životnímu jubileu 70. narozeninám, mu v roce 2019 sestry boromejky uspořádaly výstavu na téma Klášterní zahrada. Některé fotografie z tohoto cyklu se objeví i na nové podzimní výstavě v tomto roce. Všichni jste na ni srdečně zváni!

Plakát ke stažení zde.

160. výročí založení kláštera

Drazí přátelé, zveme Vás od poloviny listopadu na venkovní panelovou výstavu k 160.výročí založení našeho kláštera v Prachaticích.
Výstava bude umístěná před klášterem ze zahrady a obsahuje následující témata:

  • Rodina Neumannova a klášter sester boromejek v Prachaticích
  • Historie kláštera (1861 – 1948)
  • Obnova prachatické komunity, doba totality a po ní (1948 – 2013)
  • Rekonstrukce kláštera – rodného domu sv. Jana N. Neumanna (2014 – 2016)
  • Klášter dnes (2017 – 2021)

Plakát ke stažení zde.

Celoroční setkávání k rozlišování povolání a životní cesty

Hledáš své místo v životě?

Zveme svobodné muže a ženy od 19 do 35 let na Celoroční měsíční setkávání k rozlišování povolání a životní cesty KURZ SAMUEL.
Kurz povede tým kněží, řeholních sester a manželský pár. Vedoucí kurzu: P. Rafael Kaca a sestra Vincenta Kořínková

Setkání budou probíhat jednou měsíčně, vždy v neděli od 15 do 19 hodin. První setkání proběhne 26. září 2021 v Prachaticích u sester Boromejek.

Přihlášky s motivačním dopisem posílejte do 20. září 2021 e-mailem na kurz.samuel.cb@gmail.com a my vám zašleme detailní informace. Vaše dotazy zodpovíme na tel.: 731 056 654.

Plakát ke stažení zde.

Setkání okolo Pražského Jezulátka

Srdečně Vás zveme ve středu 11. 8. nebo ve čtvrtek 12. 8. 2021 v 19.00 hod. – téma: Svědectví o Jezulátku.
V prachatické galerii sv. Jana Nepomuka Neumanna u sester boromejek v Neumannově ulici 142.
Případné dotazy zodpoví S.M. Vincenta Kořínková na tel: 723 477 525.

Za misijní společenství Pražského Jezulátka Josef Šváb.

Plakát ke stažení zde.