Galerie smíření a hledání nových cest

Tato galerie se nachází ve vstupní hale kláštera. Podnětem ke zřízení galerie byly události na konci druhé světové války, které se odehrály přímo zde. Obyvatelé německé národnosti byli v domě č. p. 142 soustřeďováni před odsunem do Německa a boromejky se o ně staraly.

Vnímáme jako důležité předávat mládeži historickou paměť na situace, které bychom si v dějinách již nepřáli opakovat. Mladí lidé jsou v každém národě vnímáni jako jeho naděje a budoucnost. Chtěli bychom právě jejich očima hledat a nacházet nové cesty a východiska z těžkého předválečného a poválečného období, kterým jsou  Sudety dodnes poznamenány. Cesty smíření a naděje – očima dětí konkrétních škol. Tedy nejen fakta ze Státního archivu a práce odborníků, ale i pohled srdce obyčejných lidí. A nadějná spolupráce nové generace obou národů pro budoucnost v pokojném soužití. V současné době jsou v galerii vystaveny  obrázky a různé úvahy od českých žáků základní školy Vodňanská v Prachaticích, texty jsou  přeloženy do němčiny. Děti hovořily s dosud žijícími pamětníky Sudet, probíraly dané téma při výuce. V listopadu letošního roku  přivezou svá díla studenti gymnázia v Grafenau. To bude příležitostí pro všechny zúčastněné k dalším diskuzím a současně procvičování německého jazyka. Celý projekt začal již v květnu na společném setkání v Grafenau a věříme, že přátelství obou škol potrvá i nadále.

Galerie je v současné době přístupná veřejnosti po dohodě.


Gallery of Reconciliation