Galerie Matky Vojtěchy

Galerie se nachází v přízemí budovy kláštera. Matka Vojtěcha Hasmandová je rovněž bezprostředně spojena s tímto domem. V letech 1950 – 1952 zde byla místní představenou. Pro svou statečnost a rozhodný postoj víry byla trnem v oku komunistickému státnímu aparátu, který usiloval o oslabení jejího vlivu na svěřené sestry a věřící v jejím okruhu. Zavedl sledování její osoby a vedl údaje o lidech, se kterými se setkává. V té době se sestra Vojtěcha rozhodla pro odvážný čin – poskytla úkryt a útočiště jistému knězi z řádu františkánů, který náhodou unikl hromadnému zatýkání svých kolegů – spolubratrů v Praze. Protože však byla udána a prozrazena, byla z tohoto domu odvezena k těžkým výslechům a poté ve vykonstruovaném procesu odsouzena na 8 let vězení. Nedlouho po návratu se stala generální představenou boromejek. V této funkci působila až do své smrti v roce 1988. Její osobnost se hluboce vtiskla do srdcí sester, její moudré vedení připravilo Kongregaci na vnitřní přerod a obnovu v duchu Druhého vatikánského koncilu a z jejího odkazu sestry žijí a čerpají dodnes. Jako jedna ze zakládajících členek Federace boromejek byla osobou spojující mezinárodní větve Kongregace Milosrdných sester svatého Karla Boromejského. Federace od svého vzniku v roce 1970 je stále aktivní, spojuje 7 generalátů v rámci Evropy.

Devět let po smrti Matky Vojtěchy byl zahájen její beatifikační a kanonizační proces. 6. prosince 2015 jí byl papežem Františkem udělen titul „ctihodná služebnice Boží“.

Její vlastnosti – čestnost, skromnost, statečnost a odpuštění těm, kdo jí ublížili, jsou hodnoty, na které je nezbytné nezapomínat ani  v dnešní době. Její vnitřní mladost a zápal osvěží mnohé unavené, její schopnost správně pojmenovat věci zjednodušuje a nadlehčuje, její živoucí láska k Bohu je zamyšlením a inspirací pro každého z nás.

Ctihodné Matce Vojtěše se věnuje tato webová stránka.

25 let od smrti Matky Vojtěchy byla uspořádána putovní výstava nazvaná Matka Vojtěcha – služebnice Boží, statečný svědek víry. Výstava ve třech totožných verzích mapuje celý život Matky Vojtěchy a od roku 2013 navštívila více jak 90 míst v České republice i v zahraničí.


Gallery of Mother Vojtěcha

Galerie Matky Vojtěchy je zatím v přípravě. Drobné devocionálie, obrázky s citáty Matky Vojtěchy a knihy o jejím životě jsou k dispozici ve vstupní hale kláštera.

https://www.youtube.com/watch?v=KpmxTq3hx_E