Noc kostelů 2021

Milí přátelé,

při příležitosti  “NOCI KOSTELŮ“ Vás zveme v pátek 28. 5. 2021 i do naší kaple v rodném domě sv. Jana Nepomuka Neumanna, který se nachází v ulici Neumannova 142 v Prachaticích.

Těšíme se na Vás 28. 5. 2021 od 19 do 23 hod.

Sestry boromejky

Plakát ke stažení zde.

Testování na COVID-19 pro veřejnost

V Hospici sv. Jana N. Neumanna probíhá testování na COVID-19 pro veřejnost ZDARMA vč. vystavení potvrzení o výsledku testu.
Svůj termín si můžete rezervovat na tel. 602 435 319.

Požehnané Velikonoce

Drazí přátelé,
přejeme a vyprošujeme od Boha každému z vás, pěkné prožití Velikonoc, především zdraví a sílu k prožívání dnešní nelehké doby.

sestry boromejky

Poselství Papeže Františka

Bratři a sestry, 

také letos budeme velikonoční svátky prožívat v kontextu pandemie. V mnoha situacích utrpení, zejména když dopadají na rodiny a obyvatelstvo již beztak zkoušené chudobou, kalamitami či konflikty, je Kristův kříž znamením naděje, která neklame, a ujišťuje, že v plánu Boží spásy se neztratí ani jedna slza, ani jeden povzdech. 

V mysli a srdci nesme utrpení nemocných, chudých a odepisovaných lidí tohoto světa. Svět totiž má své stíny – stačí, když spočítáme všechny války, které se v tuto chvíli vedou, děti, které umírají hlady a nemohou chodit do školy, celé národy zničené válkou a terorismem, mnohé lidi, kteří berou drogy, aby jim bylo trochu lépe, a smrtící drogový průmysl, každodenní násilí, potraty. Je to pohroma, pustina! 

Ježíš Kristus vstupuje do neštěstí tohoto světa, aby je vykoupil a přetvořil. A také aby každého z nás vysvobodil z moci temnoty, z pýchy, odporu vůči lásce. Něco takového může učinit pouze On, Bůh. Jeho smrtí jsme byli obnoveni, a to všichni. Díky Jemu, opuštěnému na kříži, již nikdo nikdy není sám v temnotě smrti. Nikdy – On je vždy po jeho boku, je třeba jenom otevřít srdce a dát se jím vést.

Ježíš Kristus Ukřižovaný vstal z mrtvých! Dává nám jistotu, že dobro ustavičně vítězí nad zlem, že život trvale vítězí nad smrtí. Naším cílem není sestupovat stále níž a níž, ze smutku do smutku, nýbrž vystupovat do výše. Vzkříšení potvrzuje, že Ježíš má ve všem pravdu – když nám slibuje život přesahující smrt a odpuštění. 

                                                                         Papež František

31. 3. 2021                          převzato z www.vaticannews.va/cs

Křesťané v Iráku

Farní charita Prachatice ve spolupráci s Kongregací Milosrdných sester sv. Karla Boromejského v Prachaticích pořádá přednášku: Křesťané v Iráku. Jaká je jejich dnešní situace, kde berou sílu jít dál a co je čeká v příštích letech?

Nejen na tyto otázky odpoví Jan Bartošek na základě svých osobních zkušeností 3. února 2020 od 17:00  v sále kláštera Kongregace Milosrdných sester sv. Karla Boromejského v Prachaticích.

Všichni jsou srdečné zváni.

Víkend pro mládež – v modlitbě a službě

Srdečně zveme mládež ke společně strávenému víkendu na téma Jak  se v životě dobře rozhodovat ve dnech 11. – 12. ledna 2020 v prachatickém klášteře sester boromejek.

Příjezd je možný už v pátek 10. ledna. Přihlášky zasílejte sestře Bohuslavě na e-mail nebo tel. 602435319.

Těšíme se na společné setkání s Vámi.

Duchovní obnova pro manžele

Sestry boromejky vás zvou 28. září 2019 do Neumannea na Duchovní obnovu pro manžele na téma: Co hledáte? (Jan 1,38),

Průvodci a povzbuzením a cestě víry a našeho manželství nám budou Boží slovo a papež František. Obnovu povede P. Josef Mendel, SDB. Začínáme v 9 hodin, předpokládané ukončení je v 18 hodin. Oběd bude zajištěn. Pro přespolní nabízíme možnost ubytování v klášteře. S sebou přineste Písmo Svaté.

Přihlásit se můžete u S. M. Aleny Bártové e-mailem nebo  telefonicky: 723 842 422.

Legenda o princezně Anežce

Zveme vás k poslechu strhujícího příběhu české princezny, která se měla stát císařovnou.
Vstupme do tajemného světa historie, vítejte ve světě, kdy elektřina, internet ani telefon neexistovaly, vítejte ve třináctém století v přemyslovském královském paláci, kde náš příběh začíná

Na motivy básnické sbírky Zuzany Renčové Novákové
neděle 6. října 2019 v 16 hod
Galerie sv. Jana Nep. Neumanna, klášter sester boromejek, Prachatice , Neumannova 142
Účinkují: manželé Radovi, sestry boromejky Veritas a Anna

Legenda o princezně Anežce
Autorka Zuzana Nováková ji napsala ve spolupráci s Jaroslavem Novákem na podnět Prof. Stanislava Krátkého a poprvé byla uvedena v roce 1988 v Hrádku u Znojma o vánocích téhož roku. Několikrát byla recitována zejména během listopadových událostí roku 1989. Dočkala se televizního a rozhlasového zpracování a dvou zhudebnění.
Zuzana Nováková *1943 v Praze, dcera básníka Václava Renče, básnířka a spisovatelka. Do literatury vstoupila v šedesátých letech pod dívčím jménem Renčová, publikovala zejména knihy pro děti. Jejím manželem je spisovatel a literární vědec Jaroslav Novák.

» leták ke stažení