Vzpomínkový večer na Matku Vojtěchu

V dubnu jsme se v hojném počtu sešli na Vzpomínkovém večeru u příležitosti 110. výročí narození Matky Vojtěchy Hasmandové. Děti z prachatických škol přispěly svými díly do výtvarné výstavy, sbor Maraveja večer osvěžil hudebním vystoupením… podívejte se na fotky na našem FB účtu Neumannea.

Na cestě s Terezií…

… z Lisieux. Srdečně zveme v pondělí 22. ledna 2024 do Neumannea!

Beseda s vyprávěním příběhu o pouti z pražských Kobylis až do francouzského Lisieux v podání prachatického rodáka, p. Jana Fatka, O. Carm.

Venkovní výstava v klášterní zahradě rozšířena!

Jana Holá, SM. Bohuslava Kubačáková

V klášterní zahradě je již dva roky šest výstavních panelů, na kterých se návštěvníci mohou
dočíst zajímavosti o Kongregaci Milosrdných sester sv. Karla Boromejského a zvláště o
historii kláštera boromejek v Prachaticích během 160 let jeho trvání. Tato výstava je kulturní nabídkou lidem, kteří procházejí kolem od hradeb do centra města a u panelů se často zastavují. Proto jsme se rozhodly tuto výstavu rozšířit o další panely.

Díky finanční podpoře Jihočeského kraje a města Prachatic (z programu Volnočasové aktivity 2023) jsme mohly připravit další panely, věnované pouze osobě Jana Nepomuka Neumana, a to v rozdělení na: Dětství Jana Nepomuka Neumanna, Jan Neumann v Americe a Jan Neumann dnes. Texty jsou v českém, německém a anglickém jazyce.

Tato stálá venkovní výstava je jedinou výstavou tohoto typu v našem městě. Výstavní plochu s různými možnými formáty vystavované obrazové dokumentace jsme rozšířily i ve vnitřním prostoru kláštera. Do vstupní haly jsme pořídily desetilistový závěsný
oboustranný panel, do kterého budeme postupně vkládat různé obrázky s jednotnou tématikou. A vybírat je opravdu z čeho – například z velmi rozsáhlé sbírky, kterou nám darovala paní Hana Mušková. Jako první jsou zde umístěny obrázky Jana N. Neumanna a další s náboženskou tématikou.

Vstupní hala a všechny 3 galerie jsou pro veřejnost otevřeny ve všední dny v 10 – 11
a pak 14 – 16 hod. Venkovní výstavu lze navštívit v době otevření zahrady.

Pozvání na nadcházející události u nás

Srdečně zveme k návštěvě Neumannea! Kdykoliv… ale zejména v úterý 31. října, kdy se u příležitosti nadcházejícího svátku sv. Karla Boromejského uskuteční komorní koncert sboru Maraveja. Anebo se zastavte v pátek 3. listopadu, kdy proběhne rodinná akce – vyprávění Ohniváček.
Sledujte nás na Facebooku a dozvíte se o všech připravovaných událostech. Těšíme se na viděnou.

Báječné prázdniny v našem Neumanneu

Letní měsíce nám všem v klášteře utekly jako voda. Návštěva střídala návštěvu, hosté z různých koutů se hlásili třeba jen na pozdravení či prohlídku Neumannea… jako třeba cyklo-poutníci z Třebíče či turisté z Vídně.

Bylo nám potěšením nabídnout pobyt a potěšit se přítomností rodin s dětmi. Uvítaly jsme mladé kněží. Dívky jsme provedly exerciciemi. V klášteře bylo prostě v červenci a srpnu ne dusno, ale naopak čerstvo, rušno a veselo.

Krásným závěrem letního období se stala naše interní oslava významného jubilea a narozenin našich dvou sester, s. Ester a s. Sebastiany.


Ohlédnutí za červnem v Neumanneu

Každý rok před svátkem sv. Jana N. Neumanna se zahajují v Neumanneu Dny Duchovní hudby a ani letošek nebyl výjimkou. Poté následují ve farním kostele sv. Jakuba každý den koncerty duchovní hudby, které pořádá Město Prachatice.

Tradičně také otevíráme dveře Neumannea i v rámci Noci kostelů. I letos si k nám na prohlídku kaple a rodného domu sv. Jana N. Neumanna našli návštěvníci cestu.

V červnu jsme rádi v Neumanneu podpořili další z krátkých filozofických zamyšlení pod vedením P. Jozefa Fekete určených pro pracovníky místního hospice. Zázemí u nás našli také účastníci schůze KDU-ČSL. Zdmi Neumannea zněl v červnu také zpěv a to v podání komorního sboru Maraveja, které u nás uspořádalo svoji zkoušku. V polovině měsíce se konal Misijní růženec dětí a zúčastnily jsme se Děkovné mše svaté v kostele sv. Jakuba, spojenou s oslavou významného jubilea pana ing. Vladimíra Buřického.

Nejobsáhlejší událostí měsíce června pak byla víkendová pouť ke sv. Janu N. Neumannovi. Slavnostní poutní mši celebroval Mons. Vlastimil Kročil, biskup českobudějovický. Následoval oběd pro vybrané hosty v restauraci Černý medvěd.  A od 14. hodiny byl zpřístupněn jak rodný dům sv. Jana N. Neumanna zároveň hospicový park, kde byl pestrý program s hudebním doprovodem pro děti i dospělé, včetně posezení, pohoštění.

Noc kostelů v Neumanneu

U příležitosti NOCI KOSTELŮ nabízíme dne 2. června 2023 možnost návštěvy rodného domu sv. Jana N. Neumanna.

Prohlídky Galerie Jana N. Neumanna. K duchovnímu zastavení a modlitbě bude přístupná Kaple sv. Jana N. Neumanna.

Srdečně vás zveme a těšíme se na viděnou v čase 17 – 18 hod. nebo 19 – 22 hod.