Poutní slavnost sv. Jana Nepomuka Neumanna

Dne  17. června 2017 proběhla v Prachaticích poutní mše svatá k uctění sv. Jana Nepomuka Neumanna, kterou celebroval biskup Mons. Pavel Posád. Během mše svaté se farnost rozloučila s dosavadním vikářem P. Josefem Sláčíkem. Slavnosti předcházelo hudebně- dramatické pásmo o  životě Jana Nepomuka Neumanna, které k příležitosti 40. výročí jeho svatořečení s chrámovým sborem a s herci z řad farníků nastudovala s. Jana Pavla. Výtvarně i hudebně se na představení podíleli manželé Hořákovi ze Zlína a přípravy se konaly v našem klášteře. Sestry zapůjčily historický hábit – podobný tomu, ve kterém chodila rodná sestra světce Karolina, která později založila prachatický klášter boromejek. Po mši svaté byl náš dům otevřen k prohlídce zájemcům z řad farníků a veřejnosti.

Den v rodišti sv. Jana Nepomuka Neumanna

1. 6. 2017 proběhlo v Prachaticích setkání Papežského misijního díla dětí a při této příležitosti také vyhlášení výsledků celostátní výtvarně-literární soutěže s tématikou osobnosti sv. Jana N. Neumanna. Do této akce v rámci oslav 40. výročí svatořečení prachatického rodáka byly zapojeny školy, farnost i představitelé Města Prachatice. Členem poroty byla s. Sebastiana, ocenění za spolupráci přijala s. Alena. Po celý den probíhala v rámci pestrého programu také komentovaná prohlídka rodného domu světce.

Víkendový pobyt dětí

24. – 26. 2. 2017 patřil  náš dům dětem. Pobyt dětí z farnosti organizovala katechetka  Mgr. Lenka Hanžlová, program zahrnoval kromě duchovního programu či prohloubení znalostí  o sv. Janu Nepomuku Neumannovi také např. stezku odvahy do historických sklepních prostor domu, či pátrací procházku městem. Dětem se u nás líbilo a těšíme se na další akce s nimi.

Seminář duchovního rozlišování – p. Elias Vella

Ve dnech 16. – 20. 2. 2017 byl v našem domě ubytován p. Elias Vella a jeho doprovod. Ve dnech 17. – 19. 2. 2017 pak proběhl v naší farnosti seminář pod jeho vedením. Klášter poskytl  pohostinství lektorskému týmu, dále také prostory galerie k občerstvení a kapli k meditaci a ztišení. V neposlední řadě se sestry podílely na organizaci celé akce.