Hospic v Prachaticích oslavil 15 let od svého založení

„Hospic je až do poslední chvíle o životě. A ten může být delší a hezčí, než čekáte.“  Tento citát od zakladatelky moderního Hospicového hnutí Cicely  Saunders, visí na jedné z nástěnek v Hospici sv. Jana N. Neumanna, o. p. s. v Prachaticích. 

Pokud bychom se vydali na skryté pozorování dění v Hospici, uviděli bychom práci zdravotních sester a ošetřovatelek, s jakou něhou, láskou, dobrotou, úctou, trpělivostí, pokojem a empatií se sklánějí k nemocným. Na základě tohoto poznání by vám přišla na mysl myšlenka, že byste se vůbec nebáli odejít na „druhý břeh“ v péči těchto Andělů.

Víme také, že i bez těch, kteří vedou Hospic sv. Jana N. Neumanna, o. p. s., zajištují finance a ostatní zázemí činnosti tohoto zařízeni, by to nebylo možné. Naše pochvala, poděkování a vděčnost patří všem zaměstnancům a dobrovolníkům Hospice sv. Jana N. Neumanna za jejich dlouholetou náročnou a při tom příkladnou starost  a péči o  poslední chvíle života každého hospitalizovaného člověka, včetně naplňování jeho fyzio – psycho – socio – spirituálních potřeb. Velká kniha díků, v níž se vyjadřují nejen rodiny, ale i přátelé a blízcí a kterou naleznete na recepci Hospice, by mohla vyprávět onu vděčnost a poděkování za laskavý, a přitom profesionální a holistický přístup personálu k pacientům i rodinným příslušníkům. A mnoho dobrého i duchovních zápasů od založení Hospice až dodnes je lidským očím skryté, Bůh však o něm ví.

V rámci tohoto 15. výročí by bylo dobré připomenout všechny ty, které myšlenka na založení Hospice v Prachaticích napadla, i ty, kteří se podíleli na jejím uskutečnění. Ať už to zprvu bylo modlitbou a hledáním vhodného objektu v rámci Sdružení sv. Jana Nepomuka Neumanna, následně pak její realizací za přispění Ministerstva zdravotnictví ČR, Kongregace Milosrdných sester sv. Karla Boromejského, Jihočeského kraje, Města Prachatice, Cisterciáků z Vyššího Brodu, mnoha dárců ze zahraničí, zvláště z Německa, Rakouska a Ameriky, neziskových organizací, velkého množství drobných dárců a dalších subjektů, kteří se na financování podíleli. Nemalé poděkování patří těm, kteří této myšlence nezištně věnovali svůj čas, síly i schopnosti, díky nimž mohlo vzejít tak velké dílo jako je nynější Hospic sv. Jana N. Neumanna.

Při příležitosti 15 let od založení Hospicové péče v Prachaticích, přejeme všem zaměstnancům, aby stále „hořeli a nevyhořeli“, aby se dokázali radovat s radujícími a plakat s plačícími,  aby z nich i nadále vyzařovala dobrota, pokoj, láska ke všem, o které se starají  a s kterými přicházejí každý den do osobního kontaktu.

Turínské plátno

Zveme vás na přednášku Mons. Františka Radkovského emeritního biskupa plzeňského na téma Turínské plátno, která se uskuteční v Neumanneu v pondělí 22. června 2020 od 18 hodin.

Od 16 hodin bude mše sv. celebrovaná panem biskupem.

» plakát ke stažení

Aktuální informace

Drazí přátelé,

zdravíme vás v této náročné době tímto způsobem, protože osobní kontakt není možný. Všechny akce v Neumanneu jsou do odvolání zrušeny. Přesto tím více chceme být s Vámi, zejména v modlitbě.

Každý den na Vás pamatujeme, zvláště  večer ve 20 hodin  při modlitbě růžence a Korunky k Božímu Milosrdenství.

Dnešní doba nám také připomíná vznik našeho společenství za morové epidemie v městě Nancy, ve Francii, před více jak 360 léty. Proto chceme být nablízku, zvláště duchovně všem nemocncým a také těm, kdo se o ně starají.

Obracíme se také ke sv. Karlu, neboť on za svého života prokazoval velkou lásku a milosrdenství nemocným v morové epidemií.

Vyprošujeme našemu městu i vám všem Boží ochranu na přímluvu svatého Jana Nepomuka Neumanna.

Zdraví Vás sestry boromejky z Prachatic.

Postní duchovní obnova pro dívky – ZRUŠENO!

O víkendu 27. – 29. března 2020 proběhne ve Slavonicích postní duchovní obnova pro dívky ve věku 18 – 35 let:

Téma: „Návrat k prvotní lásce.“ (srov. Zjevení sv. Jana)

Obnovu povede P. Karel Janů. se sestrami boromejkami s možností individuálního doprovázení. Příjezd v pátek odpoledne mezi 14 -17 hod, ukončení v neděli po obědě.

Účastnický poplatek je dobrovolný. S sebou nezapomeňte vzít Bibli, růženec, přezůvky, breviář (kdo má), hodinky ev. spacák.

Přihlášky zasílejte e-mailem na vincenta@boromejky.cz nebo sms 723 477 525.

» plakát ke stažení