Adventní duchovní obnova pro dívky

Od 10. do 12. prosince 2021 se v klášteře sester boromejek v prachatickém Neumanneu uskuteční adventní duchovní obnova pro dívky od 18 do 35 let.

Téma obnovy: „Velebí má duše Hospodina… Jeho milosrdenství trvá od pokolení do pokolení.“

Obnovu povede P. Petr Kříbek se sestrami boromejkami

Příjezd je možný už ve čtvrtek 9. 12. 2021 odpoledne.
Duchovní obnova začíná v pátek v 17 hod. a končí v neděli po obědě.
Cena je dobrovolná.
S sebou: Bibli, růženec, breviář, spacák, přezůvky, hodinky (pokud možno)
Přihlášení: co nejdříve. Kapacita míst je omezena.

Kontakt: S.M. Vincenta Kořínková, e-mail: vincenta@boromejky.cz, mobil: 723 477 525. Přihlášky můžete posílat e-mailem i telefonicky.

Plakát ke stažení zde.

Autorská výstava Zdeňka Přibyla

Milosrdné sestry sv. Karla Boromejského v Prachaticích pořádají k 210. výročí narození sv. Jana Nepomuka Neumanna v jeho rodném domě autorskou výstavu fotografií pana Zdeňka Přibyla z Prachatic. Světec Jan N. Neumann, pozdější filadelfský biskup a první světec v Severní Americe, se narodil 28. března 1811 v Prachaticích a zemřel 5. ledna 1860 ve Filadelfii.

Kurátorkou výstavy je paní Jiřina Dolejšková, zkušená organizátorka kulturního života v regionu Prachaticka, hlavní manažerka většiny ze čtrnácti ročníků mezinárodního workshopu SALVE Prachatice a Dnů duchovní hudby Prachatice. Záměrem expozice je představit výběr z prací fotografa Zdeňka Přibyla, člena Asociace jihočeských výtvarníků, který dokumentuje život a dění v Prachaticích celých 45 let. Stejnou dobu se věnuje také výtvarné fotografii.

Výstava se uskuteční v Neumanneu, klášteře sester boromejek, Neumannova ulice 142, Prachatice. Zahájena bude ve čtvrtek 21. října 2021, slavnostní vernisáž se uskuteční ve čtvrtek 4. listopadu 2021 v 16:30. Výstava potrvá do úterý 30. listopadu 2021 včetně. Pro veřejnost bude přístupná každé úterý a čtvrtek, v době od 10 do 11:00 hod a od 14 do 16 hodin, jinak po předchozí domluvě se sestrou Vincentou Kořínkovou, představenou kláštera (mobil: 723 477 525).

V přízemí Neumannea mohou návštěvníci shlédnout fotografie z událostí v klášterní zahradě a sousedním hospicovém parku sv. Jana N. Neumanna. Nebudou zde chybět snímky z koncertů, výstav, divadel a pořadů pro děti konané v tomto příjemném prostředí zahrady. Doplní je několik autorových výtvarných fotoobrazů, které vystavuje na různých místech v Evropě s  domovskou Asociací jihočeských výtvarníků v Českých Budějovicích.

Hlavní část výstavy bude umístěna v Galerii sv. Jana N. Neumanna. Nabídne snímky z činností pořádaných v tomto rodném domě sv. Jana N. Neumanna řeholními sestrami boromejkami, jako jsou výstavy, přednášky, Dny evropského dědictví v Prachaticích, z návštěv vzácných hostů.

Samostatná část výstavy bude věnována uskutečněným akcím k oslavě prachatického rodáka sv. Jana N. Neumanna nejen zde v Prachaticích, ale i na Velvyslanectví USA v Praze a v řadě evropských měst, která hostila kolekce obrazů z mezinárodních workshopů SALVE Prachatice. Autorkou tohoto zajímavého projektu je již dříve zmiňovaná paní Jiřina Dolejšková.

Fotograf Zdeněk Přibyl zde vystaví i své snímky inspirované Prachaticemi, sv. Janem N. Neumannem a duchovní atmosférou těchto míst. V roce 2019 jim spolu s dalšími díly výtvarníků ze SALVE Prachatice v průběhu slavnostní mše k poctě sv. Jana Nepomuka Neumanna požehnal v italské metropoli Římě v kostele Sant’Alfonso de Liguori rektor kostela P. Luis Alberto Roballo, CSsR.

Zdeněk Přibyl, novinář, rozhlasový a televizní spolupracovník, redaktor a fotograf regionálního internetového deníku prachatickoNEWS.CZ, se s výstavou svých fotografií vrací do Neumannea po dvou letech. K jeho životnímu jubileu 70. narozeninám, mu v roce 2019 sestry boromejky uspořádaly výstavu na téma Klášterní zahrada. Některé fotografie z tohoto cyklu se objeví i na nové podzimní výstavě v tomto roce. Všichni jste na ni srdečně zváni!

Plakát ke stažení zde.

160. výročí založení kláštera

Drazí přátelé, zveme Vás od poloviny listopadu na venkovní panelovou výstavu k 160.výročí založení našeho kláštera v Prachaticích.
Výstava bude umístěná před klášterem ze zahrady a obsahuje následující témata:

  • Rodina Neumannova a klášter sester boromejek v Prachaticích
  • Historie kláštera (1861 – 1948)
  • Obnova prachatické komunity, doba totality a po ní (1948 – 2013)
  • Rekonstrukce kláštera – rodného domu sv. Jana N. Neumanna (2014 – 2016)
  • Klášter dnes (2017 – 2021)

Plakát ke stažení zde.

Celoroční setkávání k rozlišování povolání a životní cesty

Hledáš své místo v životě?

Zveme svobodné muže a ženy od 19 do 35 let na Celoroční měsíční setkávání k rozlišování povolání a životní cesty KURZ SAMUEL.
Kurz povede tým kněží, řeholních sester a manželský pár. Vedoucí kurzu: P. Rafael Kaca a sestra Vincenta Kořínková

Setkání budou probíhat jednou měsíčně, vždy v neděli od 15 do 19 hodin. První setkání proběhne 26. září 2021 v Prachaticích u sester Boromejek.

Přihlášky s motivačním dopisem posílejte do 20. září 2021 e-mailem na kurz.samuel.cb@gmail.com a my vám zašleme detailní informace. Vaše dotazy zodpovíme na tel.: 731 056 654.

Plakát ke stažení zde.

Setkání okolo Pražského Jezulátka

Srdečně Vás zveme ve středu 11. 8. nebo ve čtvrtek 12. 8. 2021 v 19.00 hod. – téma: Svědectví o Jezulátku.
V prachatické galerii sv. Jana Nepomuka Neumanna u sester boromejek v Neumannově ulici 142.
Případné dotazy zodpoví S.M. Vincenta Kořínková na tel: 723 477 525.

Za misijní společenství Pražského Jezulátka Josef Šváb.

Plakát ke stažení zde.

Duchovní cvičení pro dívky

Srdečně vás zveme na duchovní cvičení pro dívky od 17 do 35 let na téma Objevte, že jste milovány, které se uskuteční ve dnech 11. – 16. července 2021 na Hutisku – Solanci. Exercicie povede P. Jan David, pallotin z Fulneku a sestry boromejky.

S sebou nezapomeňte Bibli, růženec, breviář (kdo má), spacák, přezůvky. Cena je dobrovolná.

Přihlášky a případné dotazy posílejte na e-mail vincenta@boromejky.cz nebo sms 723 477 525.

Těšíme se na setkání s vámi.

Plakát ke stažení.

Noc kostelů 2021

Milí přátelé,

při příležitosti  “NOCI KOSTELŮ“ Vás zveme v pátek 28. 5. 2021 i do naší kaple v rodném domě sv. Jana Nepomuka Neumanna, který se nachází v ulici Neumannova 142 v Prachaticích.

Těšíme se na Vás 28. 5. 2021 od 19 do 23 hod.

Sestry boromejky

Plakát ke stažení zde.

Testování na COVID-19 pro veřejnost

V Hospici sv. Jana N. Neumanna probíhá testování na COVID-19 pro veřejnost ZDARMA vč. vystavení potvrzení o výsledku testu.
Svůj termín si můžete rezervovat na tel. 602 435 319.

Požehnané Velikonoce

Drazí přátelé,
přejeme a vyprošujeme od Boha každému z vás, pěkné prožití Velikonoc, především zdraví a sílu k prožívání dnešní nelehké doby.

sestry boromejky

Poselství Papeže Františka

Bratři a sestry, 

také letos budeme velikonoční svátky prožívat v kontextu pandemie. V mnoha situacích utrpení, zejména když dopadají na rodiny a obyvatelstvo již beztak zkoušené chudobou, kalamitami či konflikty, je Kristův kříž znamením naděje, která neklame, a ujišťuje, že v plánu Boží spásy se neztratí ani jedna slza, ani jeden povzdech. 

V mysli a srdci nesme utrpení nemocných, chudých a odepisovaných lidí tohoto světa. Svět totiž má své stíny – stačí, když spočítáme všechny války, které se v tuto chvíli vedou, děti, které umírají hlady a nemohou chodit do školy, celé národy zničené válkou a terorismem, mnohé lidi, kteří berou drogy, aby jim bylo trochu lépe, a smrtící drogový průmysl, každodenní násilí, potraty. Je to pohroma, pustina! 

Ježíš Kristus vstupuje do neštěstí tohoto světa, aby je vykoupil a přetvořil. A také aby každého z nás vysvobodil z moci temnoty, z pýchy, odporu vůči lásce. Něco takového může učinit pouze On, Bůh. Jeho smrtí jsme byli obnoveni, a to všichni. Díky Jemu, opuštěnému na kříži, již nikdo nikdy není sám v temnotě smrti. Nikdy – On je vždy po jeho boku, je třeba jenom otevřít srdce a dát se jím vést.

Ježíš Kristus Ukřižovaný vstal z mrtvých! Dává nám jistotu, že dobro ustavičně vítězí nad zlem, že život trvale vítězí nad smrtí. Naším cílem není sestupovat stále níž a níž, ze smutku do smutku, nýbrž vystupovat do výše. Vzkříšení potvrzuje, že Ježíš má ve všem pravdu – když nám slibuje život přesahující smrt a odpuštění. 

                                                                         Papež František

31. 3. 2021                          převzato z www.vaticannews.va/cs