Svatá rodina

Do Svaté rodiny nazaretské patří vtělený Boží Syn Ježíš Kristus, jeho matka Panna Maria a pěstoun svatý Josef. Vtělený Bůh chtěl svůj lidský život prožít jako každý jiný člověk, a tím každý okamžik  lidského života posvětit.

„Nazaet(ská rodina) nám zajisté může ukázat, co je to rodina, co znamená její společenství v lásce; jak závažná a skvělá je její krása, jak posvátná a neporušitelná je její podstata…“ (z promluvy svatého papeže Pavla VI.)

V tichém a prostém životě Svaté rodiny nazaretské, jak jej tušíme s jeho láskou k Bohu a člověku, s jeho jednotou niterností a skrytostí, viděly naše matky ideál a vzor pravé duchovní rodiny a takto nám jej odkázaly k následování. (z Konstitucí KMSKB)

zpět