Projekt 9

Projekt 9

Dotační program Jihočeského kraje Podpora muzeí a galerií, 1. Výzva pro rok 2018 – opatření č. I  – Úpravy v expozicích

Poskytovatel dotace

Jihočeský kraj

Název projektu

Osvětlení galerie sv. Jana N. Neumanna v Prachaticích – dokončení

Realizace

  1. 4. 2018 – 31. 10. 2018

Celkové uznatelné výdaje

21.975,-  Kč z toho dotace 15.000,- Kč

Popis

Kongregace Milosrdných sester sv. Karla Bornejského v letech 2014 – 2016 provedla obsáhlou rekonstrukci objektu č. p. 142 v Prachaticích. Jedná se o památkově chráněný dům, který v roce 1860 věnoval kongregaci Filip Neumann, otec svatého Jana N. Neumanna. Část objektu je užívána sestrami boromejkami jako klášter, významná část je určena pro veřejnost. Jedná se zejména o tři galerie, které jsou věnovány Janu N. Neumannovi, Matce Vojtěše a Sudetům. Galerie jsou hojně navštěvované návštěvníky jak z Prachaticka a okolí, tak ze zahraničí. V galerii Jana N. Neumanna jsou v současné době umístěny obrazy na téma Jan N. Neumann, které jsou zapůjčeny ze sbírek města Prachatic. Díky dotaci z Jihočeského kraje se podařilo dokončit osvětlení galerie sv. Jana N. Neumanna v Prachaticích. Do galerie byla zakoupena a nainstalována svítidla, takže je v současné době zcela vybavena a je plně využívána na různé akce.