Projekt 5

Poskytovatel příspěvku:

 Česko-německý fond budoucnosti, nadační fond

Název projektu: 

„Smíření a hledání nových cest – Sudety očima pamětníků a dětí“

Číslo žádosti: 4-16-6991

Realizace: 23.12.2016 – únor 2018

Partner: Pfarrei Grafenau- Msgr.Kajetan Steinbeisser

Celkový rozpočet: 97.560,00 Kč, z  toho příspěvek 48 780,-Kč

Popis projektu:

V rámci rozsáhlé rekonstrukce objektu č.p.142 v Prachaticích, tj. budovy kláštera Kongregace Milosrdných sester sv. Karla Boromejského, byla v přízemní hale zřízena Galerie „Smíření a hledání nových cest – Sudety očima pamětníků a dětí“ určená široké veřejnosti. K myšlence této galerie vedl boromejky pohnutý osud budovy. Kongregace v klášteře sídlila již od roku 1860. Klášter od začátku sloužil nejen jako domov sestrám, ale byl rovněž využíván pro potřeby veřejnosti. Hned po otevření v roce 1860 byla v domě kláštera zřízena dívčí pracovna, která se postupně rozšířila na pětitřídní školu včetně internátu. Za první světové války se zde nacházel sirotčinec, dětem bylo bezplatně poskytnuto stravování, bydlení i vzdělání. Sirotčinec, ve kterém bylo ubytováno kolem 80 dětí především německé národnosti, byl v provozu až do zabrání pohraničí v roce 1939, kdy musel být zrušen. Přeměnil se na zaopatřovací ústav pro věkem pokročilé a nemocné osoby. V období poválečného odsunu obyvatel německé národnosti musely postupně z kláštera odejít i německé sestry, které se dosud spolu s českými sestrami o obyvatele domova staraly. Odsun těchto obyvatel byl organizován postupně v několika fázích a boromejky o ně po celou dobu pečovaly. Klášter se stal místem soustřeďování i dalších lidí čekajících na odsun.

Projektem chceme připomenout tuto historii a nastínit pohled již nové generace lidí – obohacený o perspektivu naděje v mírovém soužití lidí různých národů. Při rekonstrukci kláštera byla vstupní hala upravena tak, aby v ní mohla být zabudována stálá expozice věnována „období Sudet“. Na tvorbě expozice společně se žadatelem spolupracuje partner projektu Pfarrei Grafenau Msgr. Kajetan Steinbeisser, dále žáci ze základních školy v Prachaticích a studenti gymnázia z Grafenau. Na historické poválečné období necháváme vzpomenout pamětníky těchto událostí a zároveň je obohacujeme o pohled současných dětí. Expozice je dvojjazyčná a je rozdělena na tři části. V jedné části jsou shrnuta historická fakta doplněná vzpomínkami pamětníků jak českých, tak německých. Na vzhledu i obsahu dalších dvou částí se podílejí děti ze základních škol a gymnázia. Každá škola měla možnost vlastního originálního přístupu k tvorbě expozice. Děti oslovily své prarodiče, aby se o daném období dozvěděly co nejvíce informací. Tomuto tématu byla věnována větší pozornost v rámci školní výuky, děti z obou škol mají možnost navštívit místa, kde byli občané německé národnosti shromažďováni při čekání na odsun. Své pocity děti vyjadřují obrázkem, básničkou, úvahou, reportáží a dalšími kreativními přístupy. Každá ze škol má k dispozici stejně velkou výstavní plochu a je velmi zajímavé pozorovat jednotlivé přístupy k dané otázce. Součástí expozice bude interaktivní panel s dobovými dokumenty.

Díky významné finanční podpoře Česko – německého fondu budoucnosti mohli prachatičtí školáci navštívit studenty v německém Grafenau. Dále byla podpořena výroba a instalace výstavních panelů a překlady odborných textů i děl žáků.