Projekt 2

Poskytovatel dotace:
Jihočeský kraj

Název projektu:
Galerie sv. Jana Nepomuka Neumanna v Prachaticích

Realizace: 1.4.2017 – 31.10.2017

Celkové uznatelné výdaje: 36.200,41 Kč, z toho dotace: 25.000- Kč

Popis projektu:

Kongregace Milosrdných sester sv. Karla Boromejského v letech 2014 – 2016 rekonstruovala objekt č.p.142 v Prachaticích. Jedná se o objekt, který byl původně darován Kongregaci otcem sv. Jana N. Neumanna v roce 1860. V rámci rekonstrukce objektu, zde byla vybudována Galerie sv. Jana Nepomuka Neumanna, určená pro veřejnost, která má přiblížit život a osobnost světce s důrazem na jeho dětství a mládí strávené v Prachaticích, tedy na období než odešel působit do Ameriky jako misionář. V letošním roce si připomínáme 40. výročí svatořečení Jana Nepomuka Neumanna, v jehož souvislosti se pořádají různé aktivity. Některé z nich se konaly v této galerii, např. slavnostní zahájení festivalu Dnů duchovní hudby, diecézní setkání Papežského misijního díla a dětská výtvarně-literární soutěž na téma život a dílo Jana Nepomuka Neumanna, výstava obrazů a fotografií, zapůjčených městem Prachatice, které byly vytvořeny v rámci workshopu Salve v roce 2011 na téma osobnosti světce, koncert duchovní hudby, možnost prohlídky v rámci Dnů evropského dědictví.

Za finanční podpory Jihočeského kraje jsme pořídili materiály, které se vztahují nejen k osobě Jana Nepomuka Neumanna, ale přispívají i k propagaci města Prachatice a Jihočeského kraje.