Projekt 12

Projekt 12

Poskytovatel

Město Prachatice, Velké náměstí 3, 383 01 Prachatice

Název projektu: Výzva č. 2/ Volnočasové aktivity 2019

Neumanneum 2019

Realizace

1. 1. 2019 – 30. 11. 2019

Celkové náklady na projekt

15.315,- Kč dotace města 11.000,- Kč

Popis

Kongregace pořádá v objektu kláštera pro širokou veřejnost akce zaměřené na rozšíření vzdělávání, kulturní i osvětové nabídky. Akce jsou pořádány zejména v Galerii sv. Jana N. Neumanna, případně v Galerii Matky Vojtěchy. Z podpory města Prachatice byly pořízeny zámecké papuče a botník na jejich uložení. Tyto papuče jsou určeny návštěvníkům kláštera jako navlékací na obuv. Klášter svými akcemi již vstoupil do povědomí prachatických občanů, což potvrzuje poměrně hojná účast na akcích. Objekt bývá často navštěvován i mimoprachatickými, často i zahraničními turisty. Mezi nejvýznamnější akce, které dosud v klášteře proběhly, lze uvést zahájení 24. ročníku Dnů duchovní hudby spojeného s vernisáží, Noc kostelů, kurzy Alfa, kurz ikonopisectví atd. Kongregace v pořádání akcí pro veřejnost bude i nadále pokračovat, takže dojde k plnému využití této dotace pro veřejnost.