Projekt 10

Projekt 10

Poskytovatel dotace

Město Prachatice, Velké náměstí 3, 383 01 Prachatice

Název projektu: Výzva č. 1/ Volnočasové aktivity 218

Slavnostní otevření galerií

Realizace

  1. 3. 2018 – 30. 11. 2018

Celkové náklady na projekt

17.680,- Kč dotace města 15.000,- Kč

Popis

Během období realizace projektu byly dozařízeny všechny tři galerie včetně osvětlení. Galerie Jana N. Neumanna byla slavnostně otevřena u příležitosti zahájení Dnů duchovní hudby. Byly pořízeny propagační materiály, vyzdobena pavlač, která je nasměrována do klášterního parku, květinami. Objekt byl zpřístupněn veřejnosti v rámci Dnů evropského dědictví. Jsou zde pořádány různé výstavy (např. malby klientů Domova Matky Vojtěchy, Josef Sahula), přednášky (např. o životě a díle Karla Beneše, prachatického rodáka, „Co dnes očekáváme od EU“ MUDr. Roithová, „O cestě do Santiaga de Compostela“ Martina Pivoňková).

Při jednotlivých akcích je zdůrazňována finanční podpora města Prachatic, na propagačních materiálech (papírová a látková dárková taška) je uvedeno logo města. O podpoře města byla veřejnost informována jak na informační tabuli, umístěné ve vstupní hale kláštera i na prachaticko news.