Projekt 21

Poskytovatel dotace

Jihočeský kraj

Název projektu:

„Neumanneum  v roce 2023
Dotační program Jihočeského kraje Podpora muzeí a galerií, opatření č. 2, Propagace muzeí a galerií PMaG reg. číslo 429-02-15/2023

Realizace: 1. 2. 2023 – 30. 9. 2023

Celkové náklady na projekt 33 991,03 Kč, v tom dotace JČ kraje 20.000 Kč

Popis

Záměrem projektu bylo rozšířit venkovní výstavu u rodného domu sv.Jana Nepomuka Neumanna o 3 panely věnované osobě JN Neumanna. Panely, které jsme použili z výstavy o historii kláštera, jsou umístěny v klášterní zahradě, která je navštěvována místními obyvateli i mnoha českými a zahraničními turisty, kteří o vystavované informace projevovali zájem. Texty jsou jak v ČJ, tak německém a anglickém jazyce. Dosavadní venkovní výstava, zaměřená na historii kláštera, tak mohla být rozšířena o informace o významném prachatickém rodákovi. Díky finanč.podpoře Jihočeského kraje a města Prachatice bylo umožněno nabídnout alternativní formu kulturní nabídky ve městě Prachatice, kdy tato stálá venkovní výstava je jedinou výstavou tohoto typu v našem městě.

Přínosem projektu je propagace a posílení vědomí o významných osobnostech, žijících v prachatickém Neumanneu či jinak spjatých s kongregací Milosrdných sester sv. Karla Boromejského. Dále je podpořen zájem veřejnosti o návštěvu galerií, umístěných v prachatickém klášteře, propagace města Prachatic a Jihočeského kraje.