Den v rodišti sv. Jana Nepomuka Neumanna

1. 6. 2017 proběhlo v Prachaticích setkání Papežského misijního díla dětí a při této příležitosti také vyhlášení výsledků celostátní výtvarně-literární soutěže s tématikou osobnosti sv. Jana N. Neumanna. Do této akce v rámci oslav 40. výročí svatořečení prachatického rodáka byly zapojeny školy, farnost i představitelé Města Prachatice. Členem poroty byla s. Sebastiana, ocenění za spolupráci přijala s. Alena. Po celý den probíhala v rámci pestrého programu také komentovaná prohlídka rodného domu světce.

Víkendový pobyt dětí

24. – 26. 2. 2017 patřil  náš dům dětem. Pobyt dětí z farnosti organizovala katechetka  Mgr. Lenka Hanžlová, program zahrnoval kromě duchovního programu či prohloubení znalostí  o sv. Janu Nepomuku Neumannovi také např. stezku odvahy do historických sklepních prostor domu, či pátrací procházku městem. Dětem se u nás líbilo a těšíme se na další akce s nimi.

Seminář duchovního rozlišování – p. Elias Vella

Ve dnech 16. – 20. 2. 2017 byl v našem domě ubytován p. Elias Vella a jeho doprovod. Ve dnech 17. – 19. 2. 2017 pak proběhl v naší farnosti seminář pod jeho vedením. Klášter poskytl  pohostinství lektorskému týmu, dále také prostory galerie k občerstvení a kapli k meditaci a ztišení. V neposlední řadě se sestry podílely na organizaci celé akce.

Žehnání domu

Za účasti široké veřejnosti, významných představitelů veřejného a církevního života, pozvaných hostů z domova i ze zahraničí, dárců, personálu přilehlých charitativních zařízení, farníků, obyvatel města Prachatice, sester boromejek  proběhlo dne 15. listopadu 2016 slavnostní požehnání rodného domu sv. Jana Nepomuka Neumanna. Hlavním světitelem byl prachatický vikář p. Josef Sláčík.

Dům byl v letech 2013-2016 rozsáhle rekonstruován za podpory EU, státních a soukromých subjektů.

Všem, kteří se podíleli na rekonstrukci a jakkoli přispěli ke zdárnému dokončení tohoto díla ze srdce děkujeme. Bůh Vám odplať.