Naše Matky

Matka M. Therezie Helvigová – představená a generální představená: 1837 – 1852

Matka M. Eufemie Němcová – generální představená: 1852 – 1858, 1859 . 1889

Matka M. Karolina Neumannová – generální představená: 1858 – 1859

Matka M. Elekta Zaunmüllerová – generální představená 1890 – 1905, 1908 – 1918 – generální představená

Matka M. Mansueta Velebová – generální představená: 1905 – 1908

Matka M. Adelgundis Schramová – generální představená: 1918 – 1925

Matka M. Chrysostoma Kaschková – generální představená 1926 – 1928

Na životech našich Matek můžeme tušit, že je to Bůh a jeho milost, která dovede seskládat tak různé povahy lidí, jejich vlohy, nadání, prostředí, ve kterém vyrostly, zdravotní stav, okolnosti ve kterých žily a sloužily a vytvořit z toho trvalé životaschopné dílo. Prvních sto let, kdy kongregaci sloužilo sedm prvních Matek, ukazuje nevídaný rozmach; na začátku tu je jedna skupinka šesti sester, po 50 letech 500 sester slouží v 69 filiálkách. V roce 1936, kdy si sestry připomínají 100 leté výročí příchodu prvních sester do Čech, se uvádí, že 1500 sester slouží ve 125 různých ústavech a zařízeních.

Když pročítáme životopisy našich Matek, vidíme rozmanitou paletu osudů:

Bůh povolává jednu Matku na celá desetiletí služby, druhá slouží jen pár měsíců. O jedné Matce se píše, že se vyznačovala rozumnou samostatností o druhé, že byla nápadná opravdovou závislostí na představených Jedné Matce se podaří uskutečnit její sen, druhá zažije bolestné zklamání, a až budoucnost ukáže, že to tak bylo dobře. Jedna Matka zažije rozmach v zakládání a rozšiřování činnosti, druhá má co dělat, aby existenci kongregace uhájila a povede se jí to díky její nezlomné odvaze, rozhodnosti a vytrvalosti. Jedna Matka udivuje velkým rozhledem a organizačními  schopnostmi, druhá září jako příklad milosrdné služby. Jedna Matka sbírá skoro celý řeholní život zkušenosti se správou majetku, druhá slouží ve výchově a formaci. Některé Matky reorganizují správu kongregace nebo některých ústavů, jiné se ujímají přepracování Stanov podle nových církevních předpisů, zajišťují vzdělávání sester a rozšiřují Mateřinec, aby se tam mohly konat exercicie pro sestry…

Sedm Matek, sedm různých příběhů, ale pouze jeden Bůh, kterému se darovaly a obětovaly své životy a jedna kongregace, které s láskou sloužily.

zpět