Galerie Jana Nepomuka Neumanna

Galerie se nachází v prvním patře budovy kláštera. Jejím posláním je přiblížit osobnost sv. Jana Nepomuka Neumanna všem návštěvníkům a poutníkům do jeho rodného domu. Právě skutečnost jeho rodinných kořenů a vztahů chce být v této galerii vyzdvižena. Jelikož je v prachatickém muzeu již jedna expozice věnovaná světcově osobnosti, měla by naše galerie jednak na tuto expozici odkazovat a jednak přinést ještě jinak obohacující pohled. Právě proto se vydala v květnu roku 2017 výprava přímo do Říma – do kláštera redemptoristů, kde sv. Jan Nepomuk Neumann, již jako biskup, pobýval v roce 1854. Archivář PhDr. Marek Vařeka, prachatický vikář Josef Sláčík, netolický farář Pavel Liška (autor životopisu Jana N. Neumanna, který vyšel knižně) a s. Jana Pavla Hořáková zde pracovali na vyhledávání pramenů a dobových dokumentů týkajících se osobnosti sv. Jana, zvláště pak  obou jeho procesů – beatifikačního i kanonizačního. Dalším významným zdrojem dokumentů prezentovaných vgalerii je archiv redemptoristů ve Philadelphii v USA, Státní archiv Třeboň a archiv sester boromejek v Praze.

V současné době je v prostorách galerie rovněž stálá výstava obrazů s tématem Jana Nepomuka Neumanna, které byly vytvořeny na workshopu SALVE roku 2011 umělci různých národností, tedy k příležitosti  dvoustého výročí Janova narození.

Galerie je rovněž prostorem setkávání – místem pro besedy, přednášky, diskuze, posezení, moderované kulturní programy, koncerty. Kultura setkání, rodinné pohody, atmosféry přijetí a obdarování zde bude pěstována jako protiváha spěchu a individualismu dnešní doby.


St. John Nepomucene Neumann Gallery