Svatá Ludmila a svatý Václav

Hlavní patronové českých zemí, kterým nové řeholní společenství svěřilo cestu z Nancy do Prahy i celé působení v Českých zeních.

16. 9. 1837 na svátek svaté Ludmily vyšla malá skupinka čtyř mladých českých sester a dvou starších Francouzek z Nancy.

28. 9. 1837 na svátek svatého Václava tato skupinka vjela do Prahy a v kostele sv. Mikuláše ve Vršovicích se zúčastnila první mše svaté v Praze

Tito světci z počátků utváření křesťanského státu v naší zemi museli překonávat nejednu těžkou zkoušku. Nakonec pro své náboženské převědčení a styl života zemřeli mučednickou smrtí. Naše první sestry si u nich vyprošovaly odvahu, statečnost a sílu i do svých nelehkých začátků.

zpět