Projekt 8

Projekt 8

Dotační program Jihočeského kraje Podpora muzeí a galerií, 1. Výzva pro rok 2018 – opatření č. II  – Propagace muzeí a galerií

Poskytovatel dotace

Jihočeský kraj

Název projektu

Podpora muzeí a galerií

Realizace

  1. 1. 2018 – 31. 10. 2018

Celkové uznatelné výdaje

14.516,- Kč z toho dotace 10.000,- Kč

Popis

V rámci rekonstrukce objektu č. p. 142 v Neumannově ulici v Prachaticích v letech 2014–2016 byly v objektu kláštera zřízeny i 3 galerie, určené pro širokou veřejnost. Přestože galerie ještě nebyly zcela vybavené vnitřním zařízením, jsou již navštěvovány návštěvníky jak z Prachatic a okolí, tak ze zahraničí. Letos došlo k jejich slavnostnímu otevření. Byly uskutečněny různé kulturní akce, např. zahájení festivalu Dnů duchovní hudby, otevření prostor při Noci kostelů a Dnů evropského dědictví, přivítaly jsme děti ze ZŠ v Prachaticích, proběhla setkání děvčat při duchovní obnově, poutní setkání dětí u příležitosti svátku sv. Jana N. Neumanna apod. K těmto a dalším příležitostem jsme pořídily propagační materiály a drobné propagační předměty, k propagaci jak rodného domu svatého Jana N. Neumanna, ale i města Prachatic a Jihočeské kraje. Touto formou chceme Jihočeskému kraji poděkovat za dotaci.

Současně chceme rozšiřovat webové stránky Neumannea.