Projekt 7

Poskytovatel dotace:

Město Prachatice

Město Prachatice

Název projektu: Smlouva č.3/Individuální dotace/FO

Realizace: leden 2017 – prosinec 2017

Celková dotace: 300.000,- Kč

Popis projektu:

V nově zrekonstruovaném objektu rodného domu sv. Jana Nepomuka Neumanna č.p. 142  v Prachaticích, který je užíván zejména jako klášter sester boromejek,  jsou pro veřejnost zřízeny 3 galerie. Galerie Jana Nepomuka Neumanna bude využívána nejen jako výstavní prostor věnovaný životu a dílu biskupa, ale i jako místo k setkávání, pro besedy, různé kulturní či vzdělávací akce. V Galerii Matky Vojtěchy bude veřejnost seznámena s výraznou osobností z Kongregace sester boromejek, která byla v prachatickém klášteře v roce 1952 zatčena a ve vykonstruovaném politickém procesu odsouzena k mnohaletému vězení. Po návratu se ujala vedení Kongregace a vtiskla jí novou tvář realizací závěrů II. vatikánského koncilu, jehož obnovu života církve s nadšením vítala a uskutečňovala. Matka Vojtěcha žila i zemřela v pověsti svatosti a v současné době je adeptkou beatifikace. Na expozici třetí Galerie  „Smíření a hledání nových cest – Sudety očima pamětníků a dětí“ ve vstupní hale kláštera se, jak již z názvu vyplývá, podíleli kromě archivářů a dalších odborníků i dosud žijící pamětníci Sudet a zejména dnešní školní mládež ze základní školy Vodňanská Prachatice a gymnázia Grafenau.

Město Prachatice podpořilo dofinancování rekonstrukce rodného domu Jana Nepomuka Neumanna, včetně vybavení výše zmíněných galerií. Těšíme se na další spolupráci v těchto nových prostorách.