Projekt 6

Město Prachatice

Poskytovatel  dotace:

Město Prachatice

Název projektu:

40. výročí svatořečení Jana N. Neumanna

Dotace z programu „Výzva č.1/VOLNOČASOVÉ  AKTIVITY 2017“

Realizace: 1.1.2017-30.7.2017

Celková dotace: 10.000,- Kč

Popis projektu:

V roce 2017 si připomínáme 40. výročí svatořečení sv. Jana, který většinu svého života působil v Americe jako misionář. K příležitosti tohoto výročí se pořádají různé aktivity, jako např. zahájení festivalu Dnů duchovní hudby, výstava obrazů a fotografií, zapůjčených městem Prachatice, které byly vytvořeny v rámci workshopu Salve věnujícímu se osobnosti sv. Jana Nepomuka Neumanna, dětská výtvarná a literární soutěž na téma život a dílo Jana Nepomuka Neumanna  apod.

Akce budou probíhat během celého roku,  nejvýznamnější z nich pak v červnu 2017 (1. června Papežské misijní dílo – setkání dětí + doprovodný program po celý den s prohlídkou rodného domu i města Prachatice – 500 účastníků,           10. června svěcení kaple sv. Jana Nepomuka Neumanna biskupem Mons. Vlastimilem Kročilem, 12. června návštěva skupin poutníků z Německa – Würzburg, 14. června – Passau, 17. června – hlavní pouť ke cti sv. Jana Nepomuka Neumanna s provedením dramatického pásma o životě sv. Jana a jeho sestry Johanky, vikariátní pouť dětí z Českých Budějovic).

K těmto a dalším příležitostem byly pořízeny drobné materiály propagující jak osobu světce a jeho rodný dům, tak město Prachatice a Jihočeský kraj. Pořízení drobných dárkových předmětů a tisk vícejazyčných letáků bylo finančně podpořeno městem Prachatice v rámci programu „Volnočasové aktivity“.