Projekt 1

Poskytovatel dotace:
MMR – IROP

Název projektu:
Rekonstrukce objektu ul.Neumannova č.p. 142 v Prachaticích

Realizace:
do konce listopadu 2017

Celkové uznatelné výdaje:
13,6 mil. Kč, z toho dotace ve výši 12 948 356,42  Kč

Popis projektu:
V rámci projektu byla obnovena budova v ul. Neumannova č.p. 142 v Prachaticích , která je zapsána v indikativním seznamu národních kulturních památek. Během rozsáhlé rekonstrukce došlo k jejímu technickému zhodnocení. Rekonstrukce objektu byla podpořena v rámci výzvy č.13 Integrovaného regionálního operačního programu (také jen „IROP“). Celkové předpokládané způsobilé náklady, uznatelné v rámci projektu „Rekonstrukce objektu Ul. Neumannova č.p.142 v Prachaticích“, jsou ve výši 13,6 mil Kč. Dotace EU a státního rozpočtu činí 95% nákladů, max. ve výši 12 948 356,42 Kč. Projekt bude realizován do konce listopadu 2017.

V rámci projektu je vedle samotné rekonstrukce objektu pořízeno potřebné vybavení, které bude sloužit budoucím návštěvníkům – vybavení související s výstavní a kulturní činností daného objektu, vybavení kaple. Realizací projektu dojde k otevření domu široké veřejnosti, a tím i k popularizaci duchovního odkazu sv. Jana Nepomuka Neumanna a ctihodné Matky Vojtěchy Hasmandové. Zároveň část domu zůstane klášterem a bude nadále sloužit k ubytování zde žijícím sestrám.

Stav objektu před rekonstrukcí a průběh rekonstrukce
Stav objektu po rekonstrukci