Projekt 4

Poskytovatel příspěvku:
Česko-německý fond budoucnosti, nadační fond

Název projektu:
„Matka Vojtěcha, služebnice Boží, statečný svědek víry – putovní výstava po Čechách a Německu, vybudování galerie Matky Vojtěchy“

Číslo žádosti: 4-16-5964

Realizace: 14.9.2016 – 30.9.2017

Partner: Kongregation der Barmherzigen Schwestern vom hl.K.Borromaus

Celkový rozpočet: 217 900 Kč, z toho příspěvek 108 950 Kč

Popis projektu:
Cílem projektu je seznámit veřejnost s životem Matky Vojtěchy, generální představené Kongregace Milosrdných sester svatého Karla Boromejského a to jednak prostřednictvím putovní výstavy a jednak formou stálé expozice v galerii v Prachaticích.

Vojtěcha Hasmandová jako mladá dívka vstoupila v roce 1927 do společenství sester boromejek, kde žily pohromadě jak česky, tak německy mluvící sestry. Znalost německého jazyka proto měla výbornou a vztah k německým sestrám srdečný. Protože se začala profilovat jako výrazná osobnost s jasnými názory a vlivem na veřejnost, byla jako představená komunity sester v Prachaticích v roce 1952 zatčena. V komunistickém vězení následně strávila 8 let. Dochovaly se četné dopisy, mimo jiné např. generálnímu tajemníkovi OSN Dagovi Hammarskjöldkovi, kde žádá pro své spoluvězenkyně a pro sebe dodržování základních lidských práv a svobod. Její dopisy byly knižně vydány v publikaci s názvem „Jsem v dlani Boží“. Vydání bude i v německé verzi.

Po svém zvolení do čela Kongregace se Matka Vojtěcha zasloužila o založení Federace boromejek, tedy o hlubší propojení samostatných boromejských generalátů v Evropě. Federace od svého vzniku v roce 1970 je stále aktivní, spojuje 7 generalátů v rámci Evropy, které mají společný počátek v roce 1652 v městě Nancy ve Francii. Dva generaláty se nacházejí v Německu – Trier a Grafschaft.

Matka Vojtěcha se několikrát zúčastnila zasedání Federace v německých generalátech, osobně podporovala vzájemné vztahy s německy mluvícími sestrami, z nichž mnohé před rokem 1945 působily v Čechách. Také ty německé sestry, které nepostihl odsun, a zůstaly součástí pražského generalátu, se těšily něžné, pozorné a obětavé lásce Matky Vojtěchy.

V roce 2013 uplynulo 25 let od smrti Matky Vojtěchy. Toto výročí bylo impulsem k uspořádání putovní výstavy o jejím životě. Výstava obsahuje 14 panelů. Součástí výstavy je stejnojmenný katalog, zvlášť v českém a zvlášť v německém jazyce, který je návštěvníkům výstavy k dispozici. Protože je o katalogy velký zájem, je plánován dotisk.

Výstava o Matce Vojtěše již navštívila mnoho míst České republiky, ale i v zahraničí, např. Řím nebo Miláno. Panely jsou přeloženy rovněž do německého jazyka, plánují se výstavy v Německu, kde život Matky Vojtěchy není tolik znám. Vnímáme, že charakterové vlastnosti Matky Vojtěchy jako je čestnost, skromnost a statečnost stále hovoří a její svědectví může být výmluvným povzbuzením pro lidi v nelehkých životních situacích.

Životu a odkazu Matky Vojtěchy bude věnována také stálá expozice v galerii v Prachaticích, která ponese její jméno. Tato galerie v přízemí rodného domu Jana Nepomuka Neumanna bude otevřená veřejnosti. Věříme, že poutníci, kteří před rekonstrukcí hojně klášter navštěvovali, a to zejména naši partneři z Ackermann – Gemeinde Würzburg, si opět najdou cestu k návštěvám.

Putovní výstava i vybavení galerie bylo možné realizovat zejména díky významné finanční podpoře Česko-německého fondu budoucnosti, proto, jak na anotačním panelu putovní výstavy, tak na listovacích rámech a katalogu výstavy v české a německé verzi v galerii v Prachaticích, bude vytištěno logo Česko-německého fondu budoucnosti jako výraz poděkování za tuto finanční podporu.