Projekt 13

Poskytovatel dotace

Ministerstvo kultury ČR

Název projektu:

Kurzy Alfa a ikonopisectví – pilotní program  Projekt č. 16/21882019

Realizace: 28. 1. 2019 – 9. 12. 2019

Celkové náklady na projekt

146.157,40 Kč dotace MK ČR 90.000,- Kč

Popis

Záměrem projektu bylo zpřístupnit široké veřejnosti víkendové workshopy ikonopisectví a uspořádat dva kurzy Alfa v rodném domě sv. Jana N. Neumanna. Byly uspořádány tři víkendové kurzy ikonopisectví určené pro začátečníky a mírně pokročilé. Pracovalo se podle jednotné předlohy pod vedením zkušené ikonopisky Mgr. Sylvy Novotné postupem odpovídajícím tradičnímu ikonopisu. Práce se zaměřila na malbu v technice vaječné tempery přírodními pigmenty. Kurzy proběhly v následujících termínech:1) 22. – 24. 2. 2019, kde se psala Ikona Přátelství; 2)11. – 13. 10. 2019, psala se Ikona Matky Boží; 3)15. – 17. 11. 2019, psala se ikona sv. Ludmily. Po ukončení kurzu byla vydána pohlednice s ikonou sv. Ludmily v počtu 450 kusů.

Ve spolupráci s farností Prachatice byly uspořádány dva turnusy Kurzů Alfa. Jarní probíhal v termínu od 28. 1. do 15. 4. 2019 (vždy v pondělí večer). Součástí byl i výjezdní víkend 8. – 9. 3. 2019. Podzimní kurz proběhl v termínu od 23. 9. do 9. 12. 2019 s víkendem 8. – 9. 11. 2019. Kurzy Alfa jsou určeny pro každého, kdo se chce něco dozvědět o křesťanství. Večer začíná malou večeří, následuje promluva na různá témata, např. Jde v životě o víc? Kdo je Ježíš? Jak získat víru? apod.

Díky této dotaci v kurzech Alfa se o křesťanství dozvědělo více jak 50 zúčastněných. V dobré atmosféře prožili společně několik pondělních večerů, obohatili se vzájemnými zkušenostmi a sdíleními, měli příležitost se zastavit a podívat se na život jiným pohledem. Zbavili se předsudků, zasmáli se a navázali nová přátelství. S psaním ikon se seznámilo 40 účastníků, poznali techniku psaní ikon, její zvláštnosti.  Kromě praktické malby se věnovali i smyslu ikony, sledovali rysy, kterými se ikonomalba odlišuje od volné malířské tvorby, snažili se přiblížit pochopení, proč jsou ikony nazývány „okna do věčnosti“ a proč je technika ikonopisu nazývána „teologií v barvách“.

Z postřehů účastníků jsme zachytili tyto reakce: je to škola trpělivosti,…          už se nedivím, že jsou ikony tak drahé, když vidíme, kolik to dá práce….        když jsem pracovala na ikoně, odhalilo to i něco ze mě samotné…