Projekt 11

Poskytovatel

Město Prachatice, Velké náměstí 3, 383 01 Prachatice

Individuální dotace

Finanční příspěvek z rozpočtu Města Prachatice na úhradu nákladů spojených s rozšířením pěší komunikace, která prochází klášterní zahradou a spojuje Hradební ulici s centrem města

Realizace

1. 1. 2018 – 31. 12. 2018

Celkové náklady na projekt

378.406,93 Kč dotace města 100.000,- Kč

Děkujeme Městu Prachatice za finanční příspěvek ve výši 100.000,- Kč a paní Ludmile Dolejšové za dar ve výši 75.000,- Kč na úhradu nákladů spojených s rozšířením pěší komunikace.