Projekt 3

Poskytovatel dotace:
Jihočeský kraj

Název projektu:
Osvětlení galerie sv. Jana
Nepomuka Neumanna v Prachaticích

Realizace:
1. 4. 2017 – 31. 10. 2017

Celkové uznatelné výdaje:
21 830,88 Kč, z toho dotace 15 000,00 Kč

Popis projektu:
Kongregace Milosrdných sester sv. Karla Boromejského rekonstruovala v letech 2014 – 2016 objekt č. p. 142 v Prachaticích. Jedná se o objekt, který Kongregace dostala v roce 1860 darem od otce Jana N. Neumanna, biskupa filadelfského, který byl jako první prohlášen americkým svatým. V současné době je objekt zapsán v indikativním seznamu národních kulturních památek. Je užíván částečně jako klášter sester boromejek, další část je trvale zpřístupněna široké veřejnosti. Jedná se zejména o prostory galerií – Galerie sv. Jana N. Neumanna, Galerie Matky Vojtěchy a Galerie „Smíření a hledání nových cest – Sudety očima pamětníků a dětí“ a o další místnosti pro konání duchovních, společenských a kulturně-vzdělávacích akcí.

Galerii sv. Jana Nepomuka Neumanna postupně vybavujeme zařizovacími předměty, např. výstavními vitrínami, závěsným systémem, interaktivním dotykovým panelem apod. V rámci rekonstrukce bylo nezbytné provést výměnu osvětlení. Tyto náklady budou částečně hrazeny finančními prostředky Jihočeského kraje.