Projekty

Poskytovatel dotace: Město Prachatice
Název projektu: „Neumanneum v roce 2023“
Realizace: 1. 2. 2023 – 31. 10. 2023
» detail projektu

Poskytovatel dotace: Jihočeský kraj
Název projektu: „Neumanneum v roce 2023“
Realizace: 1. 2. 2023 – 30. 9. 2023
» detail projektu

Poskytovatel dotace: Jihočeský kraj
Název projektu: „Neumanneum – významné osobnosti s ním spjaté“
Realizace: 1. 2. 2022 – 30. 9. 2022
» detail projektu

Poskytovatel dotace: Jihočeský kraj
Název projektu: Neumanneum – dovybavení galerie sv. Jana Nepomuka Neumanna“
Realizace: 1. 2. 2022 – 30. 9. 2022
» detail projektu

Poskytovatel dotace: Česko-německý fond budoucnosti
Název projektu: Publikace na téma Smíření a hledání nových cest – Sudety očima pamětníků a dětí
Realizace: 15. 6. 2021 – 28. 2. 2022
» detail projektu

Poskytovatel dotace: Jihočeský kraj
Název projektu: 210 let od narození sv.Jana N.Neumanna v Prachaticích
Realizace: 1. 2. 2021 – 31. 10. 2021
» detail projektu

Poskytovatel dotace: Jihočeský kraj
Název projektu: 160. výročí založení prachatického kláštera „Neumanneum“
Realizace: 1. 2. 2021 – 31. 10. 2021
» detail projektu

Poskytovatel dotace: Město Prachatice
Název projektu: Výstava k 160. výročí založení prachatického kláštera „Neumanneum“
Realizace: 1. 2. 2021 – 31. 10. 2021
» detail projektu

Poskytovatel dotace: Ministerstvo kultury ČR
Název projektu: 210 let od narození Jana Nepomuka Neumanna
Realizace: 7. 4. 2021 – 31. 12. 2021
» detail projektu

Poskytovatel dotace: Ministerstvo kultury ČR
Název projektu: Kurzy Alfa a ikonopisectví – pilotní program
Realizace: 28. 1. 2019 – 9. 12. 2019
» detail projektu

Poskytovatel dotace: Město Prachatice
Název projektu: Volnočasové aktivity – Neumanneum 2019
Realizace: 1. 1. 2019 – 30. 11. 2019
» detail projektu

Poskytovatel dotace: Město Prachatice
Název projektu: Rozšíření pěší komunikace
Realizace: 1. 1. 2018 – 31. 12. 2018
» detail projektu

Poskytovatel dotace: Město Prachatice
Název projektu: Slavnostní otevření galerií
Realizace: 1. 3. 2018 – 30. 11. 2018
» detail projektu

Poskytovatel dotace: Jihočeský kraj
Název projektu: Osvětlení galerie sv. Jana N. Neumanna v Prachaticích – dokončení
Realizace: 11. 4. 2018 – 31. 10. 2018
» detail projektu

Poskytovatel dotace: Jihočeský kraj
Název projektu: Podpora muzeí a galerií
Realizace: 8. 1. 2018 – 31. 10. 2018
» detail projektu

Poskytovatel dotace: Město Prachatice
Název projektu: Individuální dotace
Realizace: leden 2017 – prosinec 2017
» detail projektu

Poskytovatel dotace: Město Prachatice
Název projektu: 40. výročí svatořečení Jana N. Neumanna
Realizace: 1. 1. 2017 – 30. 7. 2017
» detail projektu

Poskytovatel dotace: Česko-německý fond budoucnosti
Název projektu: Smíření a hledání nových cest – Sudety očima pamětníků a dětí
Realizace: 23. 12. 2016 – únor 2018
» detail projektu

Poskytovatel dotace: Česko-německý fond budoucnosti
Název projektu: Matka Vojtěcha – putovní výstava po Čechách a Německu
Realizace: 14. 9. 2016 – 30. 9. 2017
» detail projektu

Poskytovatel dotace: Jihočeský kraj
Název projektu: Osvětlení galerie sv. Jana Nepomuka Neumanna
Realizace: 1. 4. 2017 – 31. 10. 2017
» detail projektu

Poskytovatel dotace: Jihočeský kraj
Název projektu: Galerie sv. Jana Nepomuka Neumanna
Realizace: 1. 4. 2017 – 31. 10. 2017
» detail projektu

Poskytovatel dotace: MMR – IROP
Název projektu: Rekonstrukce objektu
Realizace: do konce listopadu 2017
» detail projektu