Projekt 22

Poskytovatel dotace

Město Prachatice

Název projektu:

„Neumanneum v roce 2023“


Výzva č. 2/ Volnočasové aktivity 2023

Realizace: 1. 2. 2023 – 31.10. 2023

Celkové náklady na projekt

32 901,03 Kč, z toho dotace města 20.000 Kč

Popis

Záměrem projektu bylo rozšířit venkovní výstavu u rodného domu sv.Jana Nepomuka Neumanna o 3 panely věnované osobě JN Neumanna. Panely jsou umístěny v klášterní zahradě, jež je navštěvována jak místními obyvateli, tak i mnoha českými a zahraničními turisty, kteří o vystavované informace projevují zájem. Texty jsou v českém,  německém a anglickém jazyce. Jedná se o další formu seznámení veřejnosti s významným prachatickým rodákem, ale i o historii Kongregace, její minulé a současné činnosti. Díky finanční podpoře města Prachatic a Jihočeského kraje tak nabízíme alternativní formu kulturní nabídky ve městě Prachatice, kdy tato stálá venkovní výstava je jedinou výstavou tohoto typu v našem městě.

Do vstupního prostoru kláštera byl pořízen desetilistový závěsný oboustranný panel, do kterého budou postupně vkládány různé svaté obrázky s jednotnou tematikou. Jako první jsou zde umístěny obrázky J.N.Neumanna. Tím jsme rozšířily výstavní plochu s různými možnými formáty vystavované obrazové dokumentace. Jako drobný propagační předmět poslouží látkové a papírové tašky s motivem rodného domu JNN, propagující Neumanneum a Jižní Čechy.