Projekt 20

Poskytovatel dotace

Jihočeský kraj

Název projektu:

„Neumanneum – významné osobnosti s ním spjaté“
Dotační program Jihočeského kraje Podpora muzeí a galerií, opatření č. 2, Propagace muzeí a galerií PMaG reg. číslo 429-02-12/2022

Realizace: 1. 2. 2022 – 30. 9. 2022

Celkové náklady na projekt

28 690 Kč, v tom dotace JČ kraje 20.000 Kč

Popis

Projekt je zaměřen na propagaci významných osobností, spjatých s prachatickým objektem zvaným Neumanneum, a to Jana Nepomuka Neumanna, Matku Vojtěchu Hasmandovou a sv. Karla Boromejského.

Záměrem projektu je propagace významných osobností, které jsou svým životem spjaty jak s kongregací, tak s objektem č. p. 142 Neumanneum, Prachaticemi, ale i cizími zeměmi, zejména Amerikou. V letošním roce slaví kongregace Rok svatého Karla Boromejského. 10. září uplyne 70 let od zatčení Matky Vojtěchy v Prachaticích. V rámci projektu byla rozšířena venkovní výstava, která byla pořízena k oslavě 160 let prachatického kláštera, o tři stojany s informacemi o životě a díle sv. Karla, k 185. výročí příchodu boromejek do Čech, o životě Matky Vojtěchy, ale také o aktivitách, které v Neumanneu v současnosti probíhají. Bezbarierová venkovní výstava klášterní zahrada je přístupná široké veřejnosti po celý den bez jakýchkoliv omezení.

Přínosem projektu je propagace a posílení vědomí o významných osobnostech, žijících v prachatickém Neumanneu či jinak spjatých s kongregací Milosrdných sester sv. Karla Boromejského. Dále je podpořen zájem veřejnosti o návštěvu galerií, umístěných v prachatickém klášteře, propagace města Prachatic a Jihočeského kraje. Realizací projektu byla nabídnuta alternativní forma kulturní nabídky ve městě, navazující na klášterní galerie s cílem propagace Jižních Čech.