Projekt 19

Poskytovatel dotace

Jihočeský kraj

Název projektu:

Neumanneum – dovybavení galerie sv. Jana Nepomuka Neumanna“
Dotační program Jihočeského kraje Podpora muzeí a galerií, opatření č. 1, Úpravy v expozicích PMaG, reg. číslo 429-01-14/2022

Realizace: 1. 2. 2022 – 30. 9. 2022

Celkové náklady na projekt

21.429 Kč, z toho dotace JČ kraje 15.000 Kč

Popis

Projekt je zaměřen na dovybavení galerie sv. Jana Nepomuka Neumanna (dále JNN) a kaple, jež se nachází v domě č.p.142 v Prachaticích kaple Jedná se o dovybavení galerie a kaple drobnými předměty – stojacími lampami, pro potřeby návštěvníků výdejníkem pitné vody a nákup fotorámečků k umístění fotografií, zachycující různé aktivity, spojené s oslavou osoby JNN. Dovybavením drobnými předměty bude prostředí galerie a kaple, tedy prostor, které jsou užívány širokou veřejností, působit příjemněji, vstřícněji. Fotografické rámečky budou využity k vystavení fotografií, pořízených v rámci aktivit, pořádaných k různým oslavám Jana N.Neumanna. Bude více zviditelněna jak jeho osoba, tak činnosti, kterými se boromejky ve prospěch propagace osoby JNN zabývají. Možnost čerpat pitnou vodu zpříjemní pobyt návštěvníkům v galerii ať již při prohlídce instalovaných výstav nebo na různých kulturních akcích, které jsou v galerii během celého roku pořádány.