Projekt 18

Poskytovatel dotace

Česko-německý fond budoucnosti, nadační fond

Název projektu:

Publikace na téma Smíření a hledání nových cest – Sudety očima pamětníků a dětí
Projekt č. 5-21-11467

Realizace: 15. 6. 2021 – 28. 2. 2022

Celkové náklady na projekt

64.000 Kč dotace ČNFB 32.000 Kč

Popis

Předkládaný projekt navazuje na projekt Smíření a hledání nových cest – Sudety očima pamětníků a dětí, podpořený Českoněmeckým fondem budoucnosti v roce 2016.

V rámci tohoto projektu jsme v nově zrekonstruovaných prostorách prachatického kláštera, užívaného Kongregací milosrdných sester sv. Karla Boromejského, zřídili mimo jiné ve vstupní hale objektu č.p.142 stálou expozici věnovanou období sudet. Expozici tvoří díla školní mládeže ze základní školy Vodňanská v Prachaticích a základní školy v Grafenau, SRN. Děti přistoupily ke zpracování daného tématu velmi aktivním a současně rozdílným přístupem. Vyhledaly pamětníky nejen mezi svými prarodiči, ale i mezi dalšími obyvateli Prachatic a Grafenau, o této historické události si s nimi povídaly, pořídily fotokopie dobových materiálů, které zakomponovaly do konečných děl. Vytvořily velmi zajímavé koláže, ve kterých udělaly porovnání stejného místa dříve a nyní, namalovaly krásné obrázky, psaly úvahy na dané téma. Dětské výtvory jsou nyní v galerii instalovány na dřevěných stojanech, zavěšeny v rámech na zdi, umístěny na nástěnkách. Žáci období Sudet probírali nejen na hodinách dějepisu, ale obě školy se s daným projektem setkaly v Grafenau a plánují další společná setkání.

Výstava má u veřejnosti, návštěvníků kláštera velký ohlas.

Stále mezi námi žijí pamětníci, kteří byli jako děti odsunuty. Tento odsun se významně dotkl i samotných boromejek, když v období poválečného odsunu obyvatel německé národnosti musely postupně z kláštera odejít i německé sestry, které se dosud spolu s českými sestrami staraly o obyvatele domova. V poválečném období byli obyvateli domova zejména věkem pokročilé a nemocné osoby německé národnosti a postupně další německé rodiny s dětmi, čekající na odsun. Již několikrát náš klášter navštívili hosté, kteří se na tuto dobu rozpomínali, měli s sebou fotografie, na kterých byli jako malé děti vyfoceny v prostorách našeho domova.

Za finančního přispění ČNFB byla připravena publikace v české a německé verzi, která tato těžká období, jež nemilosrdně zasáhla jak české, tak německé obyvatele žijící v oblasti Sudet, podrobněji zmapovala. Publikace bude postavena na odborné bázi, autoři čerpají z archivních materiálů.