Projekt 17

Poskytovatel dotace

Jihočeský kraj

Název projektu:

210 let od narození sv. Jana N. Neumanna v Prachaticích
Dotační program Jihočeského kraje Podpora muzeí a galerií, opatření č. II, Propagace muzeí a galerií , reg. číslo 429-02-11/21

Realizace: 1. 2. 2021 – 31. 10. 2021

Celkové náklady na projekt

28.868 Kč dotace Jč kraje 20.000 Kč

Popis

Aktivity projektu byly zaměřeny na propagaci osoby Jana Nepomuka Neumanna, biskupa filadelfského, prachatického rodáka, který byl v roce 1977 svatořečen, a to v souvislosti s oslavou 210. výročí jeho narození.

Jan N. Neumann se narodil v domě čp. 142, který je užíván prachatickou komunitou sester boromejek jako klášter. Tři galerie: Galerie sv. Jana N. Neumanna, Galerie Matky Vojtěchy a Galerie Sudety- smíření a hledání nových cest a kaple jsou přístupné pro širokou veřejnost.

V rámci projektu byly zpracovány a vytištěny letáky, věnované těmto třem galeriím, a to nejen v českém, ale i německém jazyce. Byly pořízeny propagační materiály – textilní tašky s potiskem budovy Neumannea. Byl vytvořen deskový rodokmen rodiny Neumannů a udělána digitalizace obrazu „Boromejské nebe“.