Projekt 16

Poskytovatel dotace

Jihočeský kraj

Název projektu:

160. výročí založení prachatického kláštera „Neumanneum“
Dotační program Jihočeského kraje Podpora kultury, opatření č. 1, reg. číslo 428-01-136/21

Realizace: 1. 2. 2021 – 31. 10. 2021

Celkové náklady na projekt

58.283 Kč dotace JČ kraje 40.000 Kč

Popis

Projekt byl zaměřen na aktivity, doprovázející oslavy 160. výročí založení kláštera v Prachaticích, rodného domu sv. Jana Nepomuka Neumanna. Bylo připraveno celkem pět panelů pro venkovní výstavu v klášterní zahradě, zahrnující stošedesátiletou historii domu, a to s následujícími tématy:
Rodina Neumannova a klášter sester boromejek v Prachaticích
Historie kláštera 1861 – 1948
Obnova prachatické komunity, doba totality a po ní 1948- 2013
Rekonstrukce kláštera – rodného domu sv. Jana N.Neumanna 2014 – 2016
Klášter dnes 2017 – 2021.

Materiály jsou zpracovány a celá výstava je pojata jako výstava putovní, která bude průběžně doplňována o další panely, tím bude zaručena aktuálnost a udržitelnost projektu.

Druhou aktivitou projektu bylo zpracování a vydání publikace, zaměřené na období sudet, na události, odehrávající se v této době v Prachaticích a blízkém okolí. Publikace zahrnuje rozhovory s pamětníky, žijícími jak na prachaticku, tak v německém příhraničí, a výtvarná dílka školních dětí jak ze základní školy Vodňanská v Prachaticích, tak ze střední školy Propst-Seyberer-Mittelschule Grafenau v Bavorsku na téma Sudety. Hlavním materiálem ke zpracování publikace byly archivní dokumenty, především ze Státního oblastního archívu v Prachaticích. Publikace je vydána v češtině a v němčině.