Projekt 14

Poskytovatel dotace

Ministerstvo kultury ČR

Název projektu:

210 let od narození Jana Nepomuka Neumanna
Projekt č. 16/2467/2021

Realizace: 7. 4. 2021 – 31. 12. 2021

Celkové náklady na projekt

71.429 Kč, dotace MK ČR 50.000 Kč

Popis

Záměrem projektu bylo průběžně seznamovat širokou veřejnost s osobností Jana N. Neumanna, biskupa z Philadelphie, prachatického rodáka, uznávaného zakladatele amerického školství a oslavit 210. výročí jeho narození.

V rámci projektového vyučování navštívili Galerii sv. Jana N. Neumanna žáci 3 základních škol: Národní, Zlatá stezka a Montessori . Pro dospělé zájemce jsme nabídly workshopy se zaměřením na sociální vztahy. Jednalo se o 8 workshopů: tři duchovní obnovy pro mládež, jedna pro manžele, jedna pro zdravotníky, jedna pro seniory a dvě pro sestry boromejky.

V Prachaticích se v červnu každoročně koná celonárodní pout sv. Jana N. Neumanna. V roce 2021 se konala dne 19.6.2021. Jako doprovodný program jsme nabídli poutníkům a dalším účastníkům oslav prohlídku rodného domu sv.Jana Neumanna. Široké veřejnosti byly otevřeny tři galerie – Galerie Jana N.Neumanna, Galerie Matky Vojtěchy Hasmandové a Galerie Smíření. Rovněž byla zpřístupněna kaple, která byla zbudována z místnosti, ve které se Jan narodil.

Rodný dům Jana N.Neumanna je širokou veřejností navštěvován nejen v rámci těchto významných oslav, ale i během roku. Boromejky úzce spolupracují s městem Prachatice i prachatickou farností. V projektovém období byly i přes časová omezení kvůli vládním omezujícím opatřením vůči covidu konány různé kulturní akce (například zahájení festivalu Dnů duchovní hudby), přednášky (např. Pražské Jezulátko) apod. Pro různé příležitosti jsme z finanční podpory pořídily propagační materiály.