Svatý Karel Boromejský

Svatý Karel Boromejský, kardinál, milánský arcibiskup, je italský světec z 16. století.  Pro naše sestry se stal vzorem pro svou obětavost a nasazení v době morové epidemie v Miláně.

V Kristových službách chci zvítězit nebo padnout. (Sv. Karel Boromejský)

Říkalo se o něm, že není zbožnějšího ctitele Eucharistie (ze Směrnic KMSKB). Byl si vědom, že v Eucharistii k němu Boží láska přichází v tělesné podobě, aby pokračovala ve svém působení v něm a skrze něho. (podle Deus caritas est)

Sv. Karel je hlavním patronem Kongregace Milosrdnách sester sv. Karla Boromejského. Boromejky nezaložil, ale Boží láska nám ho dorovala jako ochránce a vzor, jehož jméno sestry přijaly do svého názvu. Sv. Karla chceme milovat a věrně uchovávat jeho duchovní odkaz. (srov. Konstituce KMSKB)

zpět