Sv. Jan Nepomuk Neumann

Jan Nepomuk Neumann se narodil 28. 3. 1811 v česko-německé rodině Filipa a Anežky Neumannových. Po školních letech strávených v Prachaticích pokračoval na studiích biskupského gymnázia v Českých Budějovicích, kde se rozhodl pro kněžské povolání a odešel studovat teologii do Prahy. Pro nadbytek kněží však nebyl nakonec vysvěcen na kněze, což podpořilo jeho rozhodnutí odejít do Ameriky jako misionář. Po strastiplné cestě vstoupil 2. 6. 1836 na americkou pevninu. Záhy byl v New Yorku vysvěcen na kněze. Jako misionář pak působil v místech Severní Ameriky až do roku 1840. V září 1840 požádal v Pittsburgu o přijetí do Kongregace Nejsvětějšího Vykupitele. Řádové sliby složil 16. 1. 1842. V den svých 41. narozenin, roku 1852, byl vysvěcen na filadelfského biskupa. Je považován za zakladatele amerického školství, protože usiloval o vzdělání dětí a mládeže, vybudoval filadelfskou katedrálu a zhruba kolem stovky kostelů. Postavil také mnoho sirotčinců a nemocnic. Na přelomu let 1854-55 podnikl cestu po Evropě, při níž navštívil i Čechy a rodné Prachatice. V roce 1855 založil 3. řád sester svatého Františka. Ve věku 48 let, 5. 1. 1860, na následky vyčerpanosti zemřel. V roce 1977 byl papežem Pavlem VI. v Římě svatořečen. Je prvním americkým světcem. V prachatickém kostele sv. Jakuba byla posvěcena 11. 10. 1993 českobudějovickým biskupem ThDr. Antonínem Liškou Kaple sv. Jana Nepomuka Neumanna, ve které je umístěna pozdně gotická kamenná křtitelnice, u které byl sv. Jan pokřtěn. V rodném domě byla 25. 7. 1992 posvěcena kaple nesoucí jeho jméno, po rekonstrukci domu byla znovuposvěcena 10. 6. 2017.


St. John Nepomucene Neumann Chapel

Životu a odkazu Jana Nepomuka Neumanna se věnuje Lucie Manglová ve své diplomové práci.

Ve Philadelphii se dnes nachází svatyně sv. Jana Nepomuka Neumanna, která je cílem mnoha poutníků, což dokládá, že úcta ke sv. Janu je v Americe stále živá.