Venkovní výstava v klášterní zahradě rozšířena!

Jana Holá, SM. Bohuslava Kubačáková

V klášterní zahradě je již dva roky šest výstavních panelů, na kterých se návštěvníci mohou
dočíst zajímavosti o Kongregaci Milosrdných sester sv. Karla Boromejského a zvláště o
historii kláštera boromejek v Prachaticích během 160 let jeho trvání. Tato výstava je kulturní nabídkou lidem, kteří procházejí kolem od hradeb do centra města a u panelů se často zastavují. Proto jsme se rozhodly tuto výstavu rozšířit o další panely.

Díky finanční podpoře Jihočeského kraje a města Prachatic (z programu Volnočasové aktivity 2023) jsme mohly připravit další panely, věnované pouze osobě Jana Nepomuka Neumana, a to v rozdělení na: Dětství Jana Nepomuka Neumanna, Jan Neumann v Americe a Jan Neumann dnes. Texty jsou v českém, německém a anglickém jazyce.

Tato stálá venkovní výstava je jedinou výstavou tohoto typu v našem městě. Výstavní plochu s různými možnými formáty vystavované obrazové dokumentace jsme rozšířily i ve vnitřním prostoru kláštera. Do vstupní haly jsme pořídily desetilistový závěsný
oboustranný panel, do kterého budeme postupně vkládat různé obrázky s jednotnou tématikou. A vybírat je opravdu z čeho – například z velmi rozsáhlé sbírky, kterou nám darovala paní Hana Mušková. Jako první jsou zde umístěny obrázky Jana N. Neumanna a další s náboženskou tématikou.

Vstupní hala a všechny 3 galerie jsou pro veřejnost otevřeny ve všední dny v 10 – 11
a pak 14 – 16 hod. Venkovní výstavu lze navštívit v době otevření zahrady.