Nová publikace Smíření a hledání nových cest

V letošním roce slaví prachatická komunita boromejek 160. výročí založení kláštera v Prachaticích, rodného domu sv. Jana Nepomuka Neumanna.  Pan Filip Neumann, majitel domu č.p.142, otec Jana, si před smrti (r. 1860) přál, aby dům sloužil bohulibým účelům. Odkázal tedy svůj dům dceři Johaně – sestře Karolině a tím boromejkám. Sestra Karolina byla představenými poslána do Prachatic v tomto domě založit klášter. Komunita boromejek zde začala působit od 10. 6. 1861 po slavnostním požehnání.

Kongregace postupně přikoupila tři okolní domy a zahradu, aby komunita mohla provozovat činnost ve prospěch potřebných. Náplň činnosti prachatické komunity se od jejího založení měnila podle potřeb doby a možnosti sester, ve spolupráci s městem a podle politických a národnostních poměrů. Po roce  1945 se sestry staraly o nemocné a matky s dětmi, určené k odsunu. A právě na období sudet, na události, odehrávající se v této době v Prachaticích a blízkém okolí jsme se zaměřily při zpracování publikace Smíření a hledání nových cest – Sudety očima pamětníků a dětí. Publikace zahrnuje rozhovory s pamětníky, žijícími jak na prachaticku, tak v německém příhraničí, a výtvarná dílka školních dětí jak ze základní školy Vodňanská v Prachaticích na téma Sudety. Hlavním materiálem ke zpracování publikace byly archivní dokumenty, především ze Státního oblastního archívu v Prachaticích. Publikace je vydána v češtině a v němčině. 

Další významnou aktivitou, zaměřenou na oslavu 160. výročí založení prachatického kláštera, je uspořádání venkovní výstavy v klášterní zahradě. Formu venkovní výstavy jsme zvolily s ohledem na přetrvávající problémy s covidovou nákazou. Připravily jsme celkem pět panelů, zahrnujících stošedesátiletou historii domu, a to s následujícími tématy:

  • Rodina Neumannova a klášter sester Boromejek v Prachaticích
  • Historie kláštera 1861 – 1948
  • Obnova prachatické komunity, doba totality a po ní 1948- 2013
  • Rekonstrukce kláštera – rodného domu sv.Jana N.Neumanna 2014 – 2016
  • Klášter dnes 2017 – 2021.

Materiály jsou zpracovány a celá výstava je pojata jako výstava putovní, která bude průběžně doplňována o další panely.  Tím bude zaručena aktuálnost a udržitelnost projektu.  

Všechny tyto aktivity jsme mohly zrealizovat pouze díky významné finanční podpoře Jihočeského kraje a Českoněmeckého fondu budoucnosti.