210 let od narození sv. Jana N. Neumanna

V letošním roce slavíme 210. výročí od narození Jana Nepomuka Neumanna, prachatického rodáka. Jan N. Neuman se stal misionářem v Americe, je považován za zakladatele amerického školství, je prvním svatým mužem Ameriky. A paradoxně je více znám v Americe než ve své rodné vlasti.

Jeho rodný dům věnovala rodná sestra Johanka, již jako boromejka, sestra Karolina Neumannová, Kongregaci Milosrdných sester sv. Karla Boromejského. Dnes je dům, nazývaný Neumanneum, užíván sestrami boromejkami jako klášter, je ale i otevřen veřejnosti.  V objektu kláštera jsou umístěny celkem tři galerie – Galerie sv. Jana N. Neumanna, Galerie Matky Vojtěchy Hasmandové a Galerie Smíření a hledání nových cest – Sudety očima pamětníků a dětí. 

V rámci podpořeného projektu byly pořízeny propagační materiály o osobnosti Jana Nepomuka Neumanna i všech galerií v českém a německém jazyce.  Byl digitalizován obraz „Boromejské nebe“, který znázorňuje kongregaci Milosrdných sester sv. Karla Boromejského v jejích počátcích v Evropě i v Čechách, budovy, kde sestry historicky působily, včetně zobrazení prvních sester, které v kongregaci zastávaly funkci představených. Je zde zobrazena i sestra Karolina. Takto digitalizovaný obraz si můžete prohlédnout zde

Další významnou aktivitou podpořeného projektu je tvorba a následně tisk deskového rodokmenu rodiny Neumannů, který si můžete prohlédnou zde.

Rodokmen i všechny galerie si můžete přijít osobně prohlédnout. 

Projekt byl finančně podpořen Jihočeským krajem, Ministerstvem kultury, Českoněmeckým fondem budoucnosti a městem Prachatice. Děkujeme.