Požehnané Velikonoce

Drazí přátelé,
přejeme a vyprošujeme od Boha každému z vás, pěkné prožití Velikonoc, především zdraví a sílu k prožívání dnešní nelehké doby.

sestry boromejky