Poselství Papeže Františka

Bratři a sestry, 

také letos budeme velikonoční svátky prožívat v kontextu pandemie. V mnoha situacích utrpení, zejména když dopadají na rodiny a obyvatelstvo již beztak zkoušené chudobou, kalamitami či konflikty, je Kristův kříž znamením naděje, která neklame, a ujišťuje, že v plánu Boží spásy se neztratí ani jedna slza, ani jeden povzdech. 

V mysli a srdci nesme utrpení nemocných, chudých a odepisovaných lidí tohoto světa. Svět totiž má své stíny – stačí, když spočítáme všechny války, které se v tuto chvíli vedou, děti, které umírají hlady a nemohou chodit do školy, celé národy zničené válkou a terorismem, mnohé lidi, kteří berou drogy, aby jim bylo trochu lépe, a smrtící drogový průmysl, každodenní násilí, potraty. Je to pohroma, pustina! 

Ježíš Kristus vstupuje do neštěstí tohoto světa, aby je vykoupil a přetvořil. A také aby každého z nás vysvobodil z moci temnoty, z pýchy, odporu vůči lásce. Něco takového může učinit pouze On, Bůh. Jeho smrtí jsme byli obnoveni, a to všichni. Díky Jemu, opuštěnému na kříži, již nikdo nikdy není sám v temnotě smrti. Nikdy – On je vždy po jeho boku, je třeba jenom otevřít srdce a dát se jím vést.

Ježíš Kristus Ukřižovaný vstal z mrtvých! Dává nám jistotu, že dobro ustavičně vítězí nad zlem, že život trvale vítězí nad smrtí. Naším cílem není sestupovat stále níž a níž, ze smutku do smutku, nýbrž vystupovat do výše. Vzkříšení potvrzuje, že Ježíš má ve všem pravdu – když nám slibuje život přesahující smrt a odpuštění. 

                                                                         Papež František

31. 3. 2021                          převzato z www.vaticannews.va/cs