XXIX. světový den nemocných

Světový den nemocných poprvé vyhlásil papež Jan Pavel II. v roce 1992. Každý rok připadá na 11. únor, což je den, kdy v církvi slavíme svátek Panny Marie Lurdské. Název vznikl podle místa Lurdy, které se nachází na jihu Francie. Panna Maria se tam právě 11. února 1858, zjevila dívce Bernadette Soubirous (nar. 7. ledna 1844, Lurdy, Francie – +16. dubna 1879, Nevers, Francie) u řeky Gavy před jeskyní Massabielle, s přáním, aby se lidé více modlili, především za obrácení od zla a za hříšníky. Nakonec na tomto místě vytryskl léčivý pramen, ke kterému se dodnes sjíždějí tisíce poutníků a nemocných s touhou po uzdravení. 

Jako každoročně, tak i v tomto roce papež František k Světovému dni nemocných napsal Poselství, ve kterém vyzývá, abychom svou pozornost a modlitby obrátili na nemocné  a všechny, kdo se o ně starají, ale také na lidi chudé, kteří žijí na okraji společnosti, na všechny, kdo trpí v důsledku pandemie koronaviru. Na výzvu svatého otce se i my, sestry boromejky, nejen v tento den spojujeme v modlitbě a oběti mše svaté za všechny, kdo jakýmkoli způsobem trpí a jsou nemocní, jsou bez práce, opuštění, žijí v chudobě, nedostatku, bez domova či na okraji společnosti. 

Sestry boromejky v současnosti pracují v pedagogické oblasti a nejrůznějších zdravotnických a sociálních zařízeních – např. v Nemocnici Milosrdných sester sv. Karla Boromejského v Praze, v domovech pro seniory v Domově sv. Karla Boromejského v Řepích, zde také spolupracují s Vězeňskou službou MV ČR v Ruzyni, Domově sv. Antonína v Moravských Budějovicích, dále pracují v Hospici sv. Jana N. Neumanna v Prachaticích, v mobilním Hospici sv. Jakuba, Nemocnici a Domově Matky Vojtěchy v Prachaticích a dalších zařízeních na území Čech Moravy a Slezska.

V celém spektru služeb nemocným se snažíme o to, aby naše činnost byla účinná a efektivní. Usilujeme o to, aby náš přístup k nemocnému a trpícímu člověku byl postaven na celostním – holistickém přístupu k nemocnému, tak jak to sděluje ve svém poselství papež František. A tak nejen modlitbou, ale i službou, útěchou, blízkostí u nemocných a umírajících, se snažíme naplňovat Ježíšova slova: „Největší mezi vámi bude vaším služebníkem“ (Mt 23,11).

Poselství Svatého otce Františka k 29. světovému dni nemocných