Duchovní obnova pro mládež

Ve dnech 9. – 11. 3. 2018 proběhl v našem domě víkendový pobyt dětí pod vedením paní katechetky Mgr. Lenky Hanžlové. Páteční večer přiblížil život Matky Vojtěchy v osobním setkání se sestrami, které o ní vyprávěly. Při krátké tvořivé hře se děti přičinily o to, aby „rozkvetla“  mříž jejího vězení. Program byl bohatý, také plný nečekaných zážitků, které utužily jejich vzájemné vztahy.

Týden modliteb za jednotu letos také v klášterní kapli

Letos se do Týdne modliteb za jednotu křesťanů pořádaný Českou biskupskou konferencí a Ekumenickou radou církví zapojil také náš klášter. 24. ledna 2018 se v kapli sv. Jana Nepomuka Neumanna konala bohoslužba, kterou vedl P. Dominik Ettler, Božím Slovem posloužil Vojtech Pekárik. Společnou modlitební chvíli doprovodil prachatický chrámový sbor. V galerii se po bohoslužbě konalo přátelské setkání členů jednotlivých křesťanských denominací.

Modlitba a služba

27. 9. – 1. 10. 2017 proběhla pod vedením s. Vincenty Kořínkové rekolekce děvčat, které přijely z různých míst ČR. Na programu byla jak modlitební chvíle a ztišení, tak také dobrovolnická návštěva nemocných v přilehlém hospici a v Domově Matky Vojtěchy. Nechyběly přednášky, film a chvíle radostného sdílení. Vše završil sobotní Večer chval v prachatickém kostele.

Poutní slavnost sv. Jana Nepomuka Neumanna

Dne  17. června 2017 proběhla v Prachaticích poutní mše svatá k uctění sv. Jana Nepomuka Neumanna, kterou celebroval biskup Mons. Pavel Posád. Během mše svaté se farnost rozloučila s dosavadním vikářem P. Josefem Sláčíkem. Slavnosti předcházelo hudebně- dramatické pásmo o  životě Jana Nepomuka Neumanna, které k příležitosti 40. výročí jeho svatořečení s chrámovým sborem a s herci z řad farníků nastudovala s. Jana Pavla. Výtvarně i hudebně se na představení podíleli manželé Hořákovi ze Zlína a přípravy se konaly v našem klášteře. Sestry zapůjčily historický hábit – podobný tomu, ve kterém chodila rodná sestra světce Karolina, která později založila prachatický klášter boromejek. Po mši svaté byl náš dům otevřen k prohlídce zájemcům z řad farníků a veřejnosti.