Beseda o Evropské unii s MUDr. Zuzanou Roithovou, MBA

26. 6. 2018 proběhla v Neumanneu beseda na téma Evropské unie. Vzácným hostem a přednášejícím byla bývalá europoslankyně MUDr. Zuzana Roithová, MBA. Beseda byla moc pěkná, přínosná, moderovala ji RNDr. Růžena Štemberková.


Obraz sv. Karla opět v průčelí domu

22. 6. 2018 v dopoledních hodinách proběhla instalace obrazu sv. Karla Boromejského do průčelí Neumannea. Obraz namaloval pan Hynek Merta, malbu a instalaci sponzoroval pan ing. Jan Rosa. Máme velikou radost, že se dílo podařilo přivést ke zdárnému konci.

 

 

Noc kostelů

25. 5. 2018 se u nás navečer střídali návštěvníci, které k nám přivedla Noc kostelů. V kapli setrvali v tichém zastavení, modlitbě, nebo si ji jen prohlédli. Sestry dle zájmu podávaly informace a výklad, objektem se šířila vůně květin a jemná hudba. Děkujeme všem za návštěvu, byly to milé chvíle.

Beseda o Africe

Ve čtvrtek 24. 5. 2018 v 18 hod v našem klášteře proběhla pod záštitou Křesťanské akademie beseda se Stáňou Vitoňovou o vincentinské misii ve východní Africe (Tanzánie, Uganda, Keňa), kde nějaký čas osobně pobývala. Své povídání doprovodila zajímavými fotografiemi a ukázkami videí.

 

 

Modlitba a služba

Na Církevní základní škole ORBIS-PICTUS spol. s r.o. v Táboře žáci vyráběli křížky pro nevyléčitelně nemocné v Hospici sv. Jana Nep.Neumanna po celý školní rok. Pod vedením pana učitele Lukáše Berky jich vyrobili na 150 ks. Tito mladí lidé spolu s panem učitelem 30. 4. 2018 křížky osobně přivezli a předali vrchní sestře hospice. Pan vikář Petr Plášil je v hospicové kapli požehnal, aby byly pro vážně nemocné útěchou a posilou. Těšíme se na další spolupráci.

 

 

Výstava ke 100. výročí Josefa Sahuly

http://www.prachatickonews.cz/foto/foto1535.htm

Ke 100. výročí narození Josefa Sahuly (1918 – 2006) si Vás dovoluje pozvat jeho rodina a sestry boromejky na zahájení výstavy v Neumanneu ve čtvrtek 19. dubna 2018 v 17 hodin. Výstavu uvede Ing. Kamila Hrabáková.

Otevřeno:
po – čt 9 – 11 a 14 – 17 hodin
ostatní  dny po telefonické domluvě 723 842 422 nebo e-mailem alena@boromejky.cz

Výstava potrvá do čtvrtka 17. května 2018.
» plakát ke stažení