Mezinárodní poutní setkání

Ve dnech 8. – 9. července 2018 poskytl rodný dům sv. Jana přístřeší 19 redemptoristům z různých koutů světa – Irska, Itálie, Španělska, Brazílie, Kolumbie, Konga, Burkiny Faso, Indie, Indonésie apod. Tito poutníci v současné době studují v Římě a k nám zavítali na své prázdninové cestě k redemproristickým kořenům. Kromě rodiště sv. Jana Nepomuka Neumanna pak putovali mimo jiné po stopách sv. Klementa Hofbauera do Tasovic u Znojma a do Vídně.

Beseda o Evropské unii s MUDr. Zuzanou Roithovou, MBA

26. 6. 2018 proběhla v Neumanneu beseda na téma Evropské unie. Vzácným hostem a přednášejícím byla bývalá europoslankyně MUDr. Zuzana Roithová, MBA. Beseda byla moc pěkná, přínosná, moderovala ji RNDr. Růžena Štemberková.


Obraz sv. Karla opět v průčelí domu

22. 6. 2018 v dopoledních hodinách proběhla instalace obrazu sv. Karla Boromejského do průčelí Neumannea. Obraz namaloval pan Hynek Merta, malbu a instalaci sponzoroval pan ing. Jan Rosa. Máme velikou radost, že se dílo podařilo přivést ke zdárnému konci.

 

 

Noc kostelů

25. 5. 2018 se u nás navečer střídali návštěvníci, které k nám přivedla Noc kostelů. V kapli setrvali v tichém zastavení, modlitbě, nebo si ji jen prohlédli. Sestry dle zájmu podávaly informace a výklad, objektem se šířila vůně květin a jemná hudba. Děkujeme všem za návštěvu, byly to milé chvíle.

Beseda o Africe

Ve čtvrtek 24. 5. 2018 v 18 hod v našem klášteře proběhla pod záštitou Křesťanské akademie beseda se Stáňou Vitoňovou o vincentinské misii ve východní Africe (Tanzánie, Uganda, Keňa), kde nějaký čas osobně pobývala. Své povídání doprovodila zajímavými fotografiemi a ukázkami videí.

 

 

Modlitba a služba

Na Církevní základní škole ORBIS-PICTUS spol. s r.o. v Táboře žáci vyráběli křížky pro nevyléčitelně nemocné v Hospici sv. Jana Nep.Neumanna po celý školní rok. Pod vedením pana učitele Lukáše Berky jich vyrobili na 150 ks. Tito mladí lidé spolu s panem učitelem 30. 4. 2018 křížky osobně přivezli a předali vrchní sestře hospice. Pan vikář Petr Plášil je v hospicové kapli požehnal, aby byly pro vážně nemocné útěchou a posilou. Těšíme se na další spolupráci.