Noc kostelů

25. 5. 2018 se u nás navečer střídali návštěvníci, které k nám přivedla Noc kostelů. V kapli setrvali v tichém zastavení, modlitbě, nebo si ji jen prohlédli. Sestry dle zájmu podávaly informace a výklad, objektem se šířila vůně květin a jemná hudba. Děkujeme všem za návštěvu, byly to milé chvíle.

Beseda o Africe

Ve čtvrtek 24. 5. 2018 v 18 hod v našem klášteře proběhla pod záštitou Křesťanské akademie beseda se Stáňou Vitoňovou o vincentinské misii ve východní Africe (Tanzánie, Uganda, Keňa), kde nějaký čas osobně pobývala. Své povídání doprovodila zajímavými fotografiemi a ukázkami videí.

 

 

Modlitba a služba

Na Církevní základní škole ORBIS-PICTUS spol. s r.o. v Táboře žáci vyráběli křížky pro nevyléčitelně nemocné v Hospici sv. Jana Nep.Neumanna po celý školní rok. Pod vedením pana učitele Lukáše Berky jich vyrobili na 150 ks. Tito mladí lidé spolu s panem učitelem 30. 4. 2018 křížky osobně přivezli a předali vrchní sestře hospice. Pan vikář Petr Plášil je v hospicové kapli požehnal, aby byly pro vážně nemocné útěchou a posilou. Těšíme se na další spolupráci.

 

 

Výstava ke 100. výročí Josefa Sahuly

http://www.prachatickonews.cz/foto/foto1535.htm

Ke 100. výročí narození Josefa Sahuly (1918 – 2006) si Vás dovoluje pozvat jeho rodina a sestry boromejky na zahájení výstavy v Neumanneu ve čtvrtek 19. dubna 2018 v 17 hodin. Výstavu uvede Ing. Kamila Hrabáková.

Otevřeno:
po – čt 9 – 11 a 14 – 17 hodin
ostatní  dny po telefonické domluvě 723 842 422 nebo e-mailem alena@boromejky.cz

Výstava potrvá do čtvrtka 17. května 2018.
» plakát ke stažení

Duchovní obnova mládeže

O velikonočním víkendu 13. – 15. 4. 2018 v našem domě proběhlo pobytové setkání dětí a mládeže pod vedením paní katechetky Mgr. Lenky Hanžlové. Program byl naplněný, dětem se u nás líbilo.

Když přicházejí andělé – autorské čtení, beseda

20. března 2018 v 18 hodin se v klášterní galerii sv. J. N. Neumanna uskutečnila beseda a autorské čtení z knihy biskupa plzeňského Církve československé husitské ThDr. Filipa Michaela Štojdla Když přicházejí andělé.

Setkání nejen o naději na dně, trochu o hrobnictví, focení a hledání andělů, ale především o tom, jak znovu najít chuť do života, naději, víru a lásku.

 

 

Duchovní obnova pro mládež

Ve dnech 9. – 11. 3. 2018 proběhl v našem domě víkendový pobyt dětí pod vedením paní katechetky Mgr. Lenky Hanžlové. Páteční večer přiblížil život Matky Vojtěchy v osobním setkání se sestrami, které o ní vyprávěly. Při krátké tvořivé hře se děti přičinily o to, aby „rozkvetla“  mříž jejího vězení. Program byl bohatý, také plný nečekaných zážitků, které utužily jejich vzájemné vztahy.

Kurzy Alfa – příležitost prozkoumat smysl života

Ačkoliv se s oblibou říkává, že jsme ateistická společnost, mnoho lidí dnes hledá životní orientaci a i duchovní rozměr svého života. Existenciální otázky jako o co vlastně v životě jde, zda má život nějaký smysl nebo co s námi bude po smrti si kladou mnozí. Jiní řeší nefunkční vztahy, hledají odpuštění, jak se vyrovnat s rozpadem vztahu. Další možná ztratili práci a hledají nějaké životní jistoty. Lidé touží najít smysl svého života a jistoty, o které se mohou opřít. Často ale nenacházejí vhodné prostředí, kde své otázky bez obav otevřít.

Sokrates slavně prohlásil, že „neprozkoumaný život nemá cenu“. Někdy je jednodušší se na nic neptat… ale jako pořadatelé kurzů Alfa si myslíme, že má smysl život prozkoumat. Že je to zajímavá zkušenost by vám mohlo potvrdit 23 milionů lidí ze 169 zemí světa, kteří se již kurzu zúčastnili.

Alfu tvoří série promluv na základní témata, související s křesťanskou vírou. Každé setkání začíná společným jídlem, které dává lidem příležitost se spřátelit. Následuje promluva na téma večera a nakonec diskuse. Zeptat se můžete na cokoliv, co vás zajímá. Alfa je  pohodová a zábavná. Vlastní názor je lepší než povrchní dojmy.

Alfa je příležitost pro každého… zvláště zaujme ty, kdo o věcech rádi diskutují, nebo jen naslouchají druhým. Ty, kdo chtějí prozkoumat křesťanství nebo jen upevnit základy své víry. Na Alfě se seznámíte s osobou Ježíše Krista, Biblí, modlitbou a dalšími klíčovými křesťanskými tématy. Budete mít příležitost mluvit s lidmi, kteří mají s těmito tématy osobní zkušenost. Alfa má podporu všech hlavních křesťanských církví u nás i v zahraničí.

Alfa je zadarmo. Kdo chce, může dobrovolně přispět na jídlo. V případě Vašeho zájmu budeme rádi, když se kvůli přípravě jídel předem přihlásíte, e-mailem nebo telefonem. Pokud byste s sebou rádi vzali ještě někoho dalšího, je to samozřejmě možné. 

Více na www.kurzyalfa.cz

Těšíme se na vás! 

Kontakt: Martin Hubáček, tel: 725 425 999, e-mail: alfapt@centrum.cz, 

Pořadatel: Boromejky a Římskokatolická farnost Prachatice 

Termín: 28. ledna – 8. dubna 2019 (každé pondělí 18:30 – 21:15 + sobota 9. března 2019)

Ke stažení: leták, plakát