Víkendový pobyt dětí

24. – 26. 2. 2017 patřil  náš dům dětem. Pobyt dětí z farnosti organizovala katechetka  Mgr. Lenka Hanžlová, program zahrnoval kromě duchovního programu či prohloubení znalostí  o sv. Janu Nepomuku Neumannovi také např. stezku odvahy do historických sklepních prostor domu, či pátrací procházku městem. Dětem se u nás líbilo a těšíme se na další akce s nimi.

Seminář duchovního rozlišování – p. Elias Vella

Ve dnech 16. – 20. 2. 2017 byl v našem domě ubytován p. Elias Vella a jeho doprovod. Ve dnech 17. – 19. 2. 2017 pak proběhl v naší farnosti seminář pod jeho vedením. Klášter poskytl  pohostinství lektorskému týmu, dále také prostory galerie k občerstvení a kapli k meditaci a ztišení. V neposlední řadě se sestry podílely na organizaci celé akce.